Sound Absorption Average (SAA)

Wskaźnik jednoliczbowy określający dźwiękochłonność materiału wyliczany jako średnia wartość współczynników pochłaniania dźwięku dla wszystkich pasm tercjowych z zakresu 200–2500 Hz.