Klasa pochłaniania dźwięku(2)

Klasyfikacja materiałów dźwiękochłonnych pod względem ich własności dźwiękochłonnych. Są one klasyfikowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11654 w pięciu klasach, od A do E, gdzie klasa A oznacza najlepsze własności dźwiękochłonne. Materiały przypisuje się do danej klasy biorąc pod uwagę ich własności dźwiękochłonne w zakresie częstotliwości 100 - 5000 Hz.