Izolacjyność akustyczna

Zdolność przegród budowlancyh lub konstrukcji budynku do redukcji poziomu dźwięków przenoszących się przez nie. Izolacyjność akustyczna jest mierzona w pasmach tercjowych (zwykle w zakresie 100 - 3150 Hz) ale może być wyrażona poprzez jednoliczbowe wskaźniki np. Dn,f,w, Rw czy R'w (dla dźwięków powietrznych) czy  Ln,w czy L'n,w.