Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)

Zmiany ciśnienia powodowane przez fale dźwiękowe, wyrażone w dB jako wartość logarytmiczna. Najniższy poziom ciśnienia akustycznego, który można usłyszeć, wynosi 0 dB – to tzw. próg słyszalności. Najwyższy tolerowany poziom nazywany jest progiem bólu i wynosi około 120 dB.