Spadek zrozumiałości spółgłosek (%Alcons)

Metoda pomiaru zrozumiałości mowy opierająca się na określeniu ilości niezrozumianych spółgłosek w testach składających się z wyrazów jednosylabowych. Im mniejsza wartość %Alcons tym lepsza zrozumiałość mowy.