Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem (NIHL)

Uszkodzenie słuchu wynikające z ekspozycji na głośne dźwięki.