Wczesny czas zaniku (EDT)

Czas, mierzony od momentu wyłączenia źródła dźwięku, potrzebny na to aby poziom dźwięku w pomieszczeniu spadł o 10 dB.