Wskaźnik artykulacji (AI)

Miara zrozumiałości mowy oceniana w skali od 0 do 1. Wskaźnik artykulacji o wartości poniżej 0,3 świadczy o tym, że mowa jest niezrozumiała, natomiast wskaźnik o wartości powyżej 0,7 wskazuje na doskonałą zrozumiałość mowy.