Współczynnik odbicia

Miara zdolności odbijania fal dźwiękowych przez dany materiał. Definiuje się go jako stosunek energii fal odbitych do energii fal padających na ten materiał.