Współczynnik pochłaniania dźwięku - pomiar metodą pogłosową

Znormalizowana metoda (ISO 354:2003) pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku  materiałów (lub równoważnej powierzchni dźwiękochłonnej obiektów) przeprowadzana w komorze pogłosowej