Węzeł

Miejsce w pomieszczeniu, w którym na skutek nakładania się fal akustycznych nie ma żadnego ciśnienia akustycznego.