Rozwiązania akustyczne do obiektów służby zdrowia

Doctor examining her patient

1. Stworzenie przestrzeni dla rekonwalescencji – utrzymywanie niskich poziomów głośności dźwięku

2. Zapewnienie komunikacji w pomieszczeniach – ukierunkowanie na zrozumiałość mowy

3. Spełnienie wymogów higienicznych przez produkty akustyczne

Jeśli to osiągniesz, zarówno pacjenci jak i personel medyczny odczują korzyści: 

  • Niższe ciśnienie krwi
  • Poprawa jakości snu
  • Zmniejszona ilość podawanych leków przeciwbólowych
  • Lepsza komunikacja
  • Niższy poziom stresu
  • Zwiększone poczucie bezpieczeństwa pacjenta
  • Lepsze samopoczucie, większa wydajność i satysfakcja z pracy personelu medycznego 

Wejście

Idealna strefa wejściowa i recepcja powinna zachęcać uspokajającą atmosferą i umożliwiać wygodną komunikację.

Przestrzenie edukacyjne

Pomieszczenia o funkcji edukacyjnej, takie jak sale wykładowe i konferencyjne.

Stołówki i kawiarnie

Wymagania akustyczne w stołówkach i kawiarniach.

Korytarze

Co należy wziąć pod uwagę projektując długie przestrzenie, takie jak korytarze.

Stanowiska pielęgniarek

Rozwiązania akustyczne dla stanowisk pielęgniarek i obszarów, gdzie przygotowywane są leki.

Poczekalnie

Przyjemna atmosfera pomaga zmniejszyć stres i niepokój w poczekalniach.

Gabinety zabiegowe i sale chorych

Gabinety zabiegowe i sale chorych powinny zapewniać prywatność i dobrą jakość snu.

Specjalistyczne pomieszczenia szpitalne

Pomieszczenia takie jak sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) i oddziały położnicze.

Obszary o wysokiej wilgotności

Rozwiązania akustyczne przeznaczone do pomieszczeń o wysokiej wilgotności powietrza, w obszarach takich jak szatnie, prysznice lub pralnie.

Laboratoria

Laboratoria są złożonymi pomieszczeniami, gdzie naukowcy pracują nad analizą próbek lub danych.

Przestrzeń wspólna

Przestrzeń wspólna to taka, w której mieszczą się pokoje dzienne, pomieszczenia rekreacyjne, jadalnie i kuchnie.

Domy opieki

Prywatne pokoje w domach opieki dla osób starszych powinny zapewniać pensjonariuszom bezpieczeństwo, prywatność i wygodę.