Istnieją trzy czynniki, które należy wziąć pod uwagę w celu uzyskania odpowiedniego środowiska dźwiękowego w obiektach opieki medycznej:

1

Stworzenie przestrzeni dla rekonwalescencji – utrzymywanie niskich poziomów głośności dźwięku

2

Zapewnienie komunikacji w pomieszczeniach – ukierunkowanie na zrozumiałość mowy

3

Spełnienie wymogów higienicznych przez produkty akustyczne

Jeśli to osiągniesz, zarówno pacjenci jak i personel medyczny odczują korzyści: 

  • Niższe ciśnienie krwi
  • Poprawa jakości snu
  • Zmniejszona ilość podawanych leków przeciwbólowych
  • Lepsza komunikacja
  • Niższy poziom stresu
  • Zwiększone poczucie bezpieczeństwa pacjenta
  • Lepsze samopoczucie, większa wydajność i satysfakcja z pracy personelu medycznego