Każdy z nas ma czasami do wykonania zadania, które wymagają koncentracji i warunków, w których inne osoby nie przeszkadzają nam. Obecnie coraz mniej osób pracuje w osobnych pokojach, stąd ważne jest, by w biurze zapewnić specjalne przestrzenie lub pomieszczenia do pracy wymagającej koncentracji i ciszy. Czasami takie pomieszczenia lub strefy wykorzystywane są także do dłuższych rozmów telefonicznych, telekonferencji i spotkań.

Wyzwanie

  • Wyeliminowanie poziomych odbić dźwięku między ścianami.
  • Zwiększenie przejrzystości mowy.
  • Utrzymywanie dźwięków w podobnym tonie.

Rozwiązanie

  • Zadbanie o dźwiękoizolacyjność ścian w przypadku pomieszczeń zamkniętych.
  • Użycie paneli sufitowych pochłaniających dźwięk, izolacja dźwiękochłonna dla małych komórek i stref wysokiej koncentracji użytkowników.
  • Dodanie paneli ściennych przynajmniej na jednej ze ścian.

Do uwzględnienia

Pogłos, izolacja akustyczna i zrozumienie mowy.

Jeśli w pokoju cichej pracy odbywają się także spotkania i telekonferencje,  należy zadbać o odpowiednio krótki czas pogłosu. Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” dla sal spotkań określa maksymalny czas pogłosu. W przypadku pomieszczenia o kubaturze mniejszej niż 500m3 czas pogłosu powinien wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W przypadku jednak pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu.

Masz pytanie odnośnie akustyki biur i normy?

Produkty rekomendowane

Dla najlepszych rezultatów akustycznych, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Wejdź na odpowiednią stronę produktową, aby określić, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Systemy sufitowe Panele ścienne
Focus Akusto Wall A
Combison Akusto Wall C