W trakcie spotkań kluczowe jest, by wszyscy się dobrze słyszeli. Każdy powinien móc z łatwością śledzić dyskusję i w niej uczestniczyć. Ważne jest także, by dźwięki z sali konferencyjnej nie przedostawały się na zewnątrz.

Sale konferencyjne są wyposażone w projektory multimedialne, głośniki i systemy telekonferencyjne. Często dwie ściany sali wykonane są ze szkła, na trzeciej z kolei umieszcza się tablicę do pisania. W takich warunkach dźwięk będzie odbijał się między twardymi powierzchniami ścian, tworząc pogłos, który ogranicza zrozumiałość mowy.  

Wyzwanie

  • Wyeliminowanie odbić między ścianami.
  • Zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy.
  • Redukcję hałasu niskoczęstotliwościowego (np. szumu wentylacji czy odgłosów pracy rzutnika).

Rozwiązanie

  • Ściany o wysokiej dźwiękoizolacyjności.
  • Zastosowanie sufitu akustycznego o dobrych parametrach pochłaniania w niskich częstotliwościach.
  • Dodanie paneli ściennych na przynajmniej jednej, a najlepiej dwóch przylegających ścianach.

Do uwzględnienia

Izolacja akustyczna, zrozumiałość mowy, niskie częstotliwości (szczególnie jeśli zainstalowany jest sprzęt do wideokonferencji).

Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” dla sal konferencyjnych określa maksymalny czas pogłosu. W przypadku pomieszczenia o kubaturze mniejszej niż 500m3 czas pogłosu powinien wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W przypadku jednak pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu.

Masz pytanie odnośnie akustyki sal konferencyjnych i normy?

Produkty rekomendowane

Dla najlepszych rezultatów akustycznych, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Wejdź na odpowiednią stronę produktową, aby określić, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Systemy sufitowe Panele ścienne
Focus Akusto Wall A
Master Akusto Wall C
Combison