Rozmowy telefoniczne są niezbędne do wykonywania obowiązków na większości stanowisk. Jeśli jednak  w Twojej firmie jest zespół wsparcia technicznego lub sprzedaży, którego praca oparta jest na rozmowach telefonicznych, oznacza to ryzyko wysokiego ogólnego natężenia dźwięku, dużego zasięgu dźwięku mowy i ograniczonej zrozumiałości mowy w trakcie komunikacji przez telefon.

Wyzwanie

  • Redukcja poziomu natężenia dźwięku.
  • Zwiększenie przejrzystości mowy.
  • Ograniczenie zakłóceń między współpracownikami i zasięgu dźwięku do innych przestrzeni.

Rozwiązanie

  • Sufit akustyczny o możliwie wysokich parametrach pochłaniania dźwięku we wszystkich częstotliwościach.
  • Dźwiękochłonne ekrany wolnostojące oddzielające grupy stanowisk.
  • Akustyczne panele ścienne na wszystkich dostępnych powierzchniach ścian. 

Do uwzględnienia

Poziom dźwięku, zakłócenia między przestrzeniami roboczymi, zrozumiałość mowy, propagacja dźwięku.

Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” dla biur obsługi klienta (call center) określa minimalną chłonność akustyczną pomieszczenia. Powinna ona wynosić, w odniesieniu do m2 powierzchni (A/S ) = 1,3. Dotyczy to każdego z trzech pasm częstotliwości: 500, 1000 i 2000 Hz.

Kalkulator chłonności akustycznej>>

Masz pytanie odnośnie akustyki biur call center?

Produkty rekomendowane

Dla najlepszych rezultatów akustycznych, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Wejdź na odpowiednią stronę produktową, aby określić, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Systemy sufitowe Panele ścienne
Master Akusto Wall A
Focus Akusto Wall C