Pracownicy biurowi są często zaangażowani w projekty i zadania, nad którymi pracują w zespołach. By projekt przebiegał zgodnie z planem, zespół nieustannie wymienia się wiedzą, ma spotkania, dyskusje i warsztaty. Jeśli to możliwe, powinno się to odbywać w wydzielonych pomieszczeniach, jednak najczęściej ma to miejsce w przestrzeni częściowo lub całkowicie otwartej.

Wyzwanie

  • Zapewnienie przejrzystości mowy.
  • Ograniczenie zjawiska tzw. trzepoczącego echa, czyli poziomych odbić dźwięku, które zmniejszając przejrzystość dźwięku, utrudniają komunikację.
  • Należy zadbać także o dźwiękoizolacyjność ścian, tak by została zachowana poufność rozmów.

Rozwiązanie

  • W pomieszczeniach pracy zespołowej rekomendowany jest sufit akustyczny z dobrymi współczynnikami pochłaniania dźwięku w niskich częstotliwościach oraz panele ścienne.
  • Zapewnienie dźwiękoizolacyjności przegród.
  • Jeśli obok znajdują się stanowiska pracy osób nienależących do zespołu, należy oddzielić je wolnostojącymi ekranami akustycznymi.

Do uwzględnienia

Zrozumienie mowy, propagacja i poziom dźwięku.

Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” dla sal spotkań określa maksymalny czas pogłosu. W przypadku pomieszczenia o kubaturze mniejszej niż 500m3 czas pogłosu powinien wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W przypadku jednak pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu.

Masz pytanie odnośnie akustyki biur i normy?   

Produkty rekomendowane

Dla najlepszych rezultatów akustycznych, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Wejdź na odpowiednią stronę produktową, aby określić, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Systemy sufitowe Panele ścienne
Focus Akusto Wall A
Combison Akusto Wall C