Działalność z troską

Nieustannie działamy na rzecz ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko.

Zobowiązanie do poprawy

Ecophon zobowiązał się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. W tym celu podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby zoptymalizować procesy wytwórcze i logistyczne, stopniowo zmniejszając nasz ślad środowiskowy.

100% czystej energii

Od 2018 r. zakłady produkcyjne Ecophon i wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa Saint-Gobain w krajach nordyckich są zasilane energią odnawialną z gwarancją pochodzenia. Taka energia elektryczna jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla zgodnie z zakresem 2 protokołu o gazach cieplarnianych i umożliwiła dotychczas oszczędności na poziomie około 40 tys. ton CO2 w ramach działalności Grupy Saint-Gobain w całym regionie.

Działamy na warunkach dyktowanych przez Ziemię

We wszystkich zakładach produkcyjnych naszej firmy realizowany jest program World Class Manufacturing (WCM), z zastosowaniem przewidzianych w nim metod i technik. Naszym celem jest zawsze „robić wszystko dobrze za pierwszym razem”, co umożliwia ograniczenie oraz wyeliminowanie odpadów i strat w procesie produkcji.

Ograniczamy wpływ dostaw na środowisko

Ściśle współpracujemy z naszymi partnerami logistycznymi w celu wprowadzania najlepszych praktyk oraz ograniczania do minimum wpływu dostarczania naszych produktów z fabryk do klientów na środowisko. Wybierając firmy przewozowe, zwracamy uwagę na to, czy posiadają certyfikaty ISO 14001, czy ich flota spełnia europejskie normy emisji (co najmniej EURO 5) oraz czy używają biopaliw.

 

Wszystkie zakłady produkcyjne naszej firmy posiadają certyfikaty ISO 14001 – zarządzanie środowiskowe. Certyfikaty są dostępne  do pobrania tutaj.