Zużywamy mniej, robimy więcej

Nasz model biznesowy, oparty na obiegu zamkniętym, wymaga ograniczania zużycia nowych surowców i racjonalniejszego gospodarowania zużywanymi surowcami.

Ponowne używanie surowców w celu ograniczenia ich zużycia

Większość wełny szklanej stosowanej w naszych płytach akustycznych jest wytwarzana ze szkła pochodzącego z recyklingu, dzięki czemu zawartość materiałów z recyklingu w całych produktach wynosi co najmniej 34%. Ściśle współpracując z dostawcami, staramy się maksymalnie zwiększyć zawartość materiałów z recyklingu w profilach Connect. Nasze opakowania kartonowe zawierają co najmniej 30% materiałów pochodzących z recyklingu. 

Pełna zdolność recycklingu

Produkowane przez nas płyty sufitowe nadają się do całkowitego recyklingu. Obecnie ściśle współpracujemy ze swoimi partnerami nad opracowaniem systemu wykorzystania starych płyt sufitowych jako nowych materiałów budowlanych, a nawet jako nowych płyt sufitowych. Nasze profile są wykonane ze stali i z łatwością można je poddać recyklingowi na miejscu. Również nasz podstawowy materiał opakowaniowy w 100% nadaje się do recyklingu.

 

Wszystkie informacje o zawartości materiałów pochodzących z recyklingu w naszych produktach można znaleźć w naszym centrum dokumentacji do pobrania.