Społeczna odpowiedzialność biznesu

Oddziaływanie na ludzi poprzez dźwięk oznacza nieustanne wprowadzanie zmian na lepsze w naszej pracy i działaniach na rzecz społeczności, którym służymy.

Globalny lider na dobre

Ecophon jest dumny z tego, że opracowywane  rozwiązania przyczyniają się do poprawy życia ludzi, niezależnie od tego, gdzie pracują i komunikują się ze sobą. Kierujemy się solidnymi wartościami i chęcią bycia wzorem dla naszych interesariuszy i partnerów. Wchodząc w skład Grupy Saint-Gobain, Ecophon jest jednym z sygnatariuszy inicjatywy ONZ Global Compact, co podkreśla nasze dążenie do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony i etyczny.

Zdrowie i bezpieczeństwo dla wszystkich

Zdrowie i bezpieczeństwo to jeden z filarów naszej kultury organizacyjnej, która wymaga dbania o wszystkich pracowników, klientów i innych partnerów. Karta środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy Saint-Gobain nakreśla obowiązujące w naszej firmie zasady i procedury identyfikacji i ograniczania ryzyka oraz zarządzania ryzykiem. Naszym celem jest kształtowanie i krzewienie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, której przyświeca jeden wyraźny cel: zero chorób zawodowych i wypadków przy pracy.

Działalność, z której możemy być dumni

Wszyscy pracownicy Ecophon i Grupy Saint-Gobain przestrzegają rygorystycznego kodeksu etycznego działania, aby postępować w biznesie w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Jesteśmy dumni z tego, że współpracujemy z partnerami podzielającymi nasze dążenia proekologiczne, socjalne i społeczne, dbając o prawa człowieka, wprowadzając wymagający program zapewnienia zgodności z prawem oraz wdrażając odpowiedzialną politykę zakupów.

Troska o społeczności

Naszą misją jest poprawa środowiska nauki, leczenia i pracy w każdym miejscu i dla każdego. Czynnie wspieramy lokalne społeczności, w których żyjemy i pracujemy, oraz którym służymy. Nasze zespoły wspierają szkoły i szpitale na całym świecie, dostarczając im wyroby akustyczne, które zmieniają na lepsze środowisko nauki, leczenia i życia. Uczestniczymy także w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez Grupę Saint-Gobain w celu wspierania społeczności lokalnych.

 

Całość dokumentacji dotyczącej społecznej odpowiedzialności naszej firmy jest dostępna w naszym  centrum dokumentacji do pobrania.