Certyfikaty dotyczące procesów

Wszystkie nasze procesy produkcyjne muszą spełniać wymagania Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO 14001) oraz serię norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (OHSAS). Standard ISO 14001 analizuje wpływ procesów na środowisko, podczas gdy OHSAS monitoruje wpływ procesów na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.

Poniżej znajduje się lista certyfikatów, które otrzymaliśmy od następujących organizacji:

Denmark.pdf - ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007
Finland.pdf - ISO 14001:2015
Poland.pdf - ISO 14001:2015, OHAS 18001:2007
Sweden.pdf - ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007