Zrównoważone zarządzanie odpadami

Firma Ecophon prowadzi aktywne działania w zakresie ograniczenia, ponownego wykorzystania, odzysku i recyklingu odpadów.

75288_shutterstock_1589028_3600px.jpg

Zrównoważone zarządzanie odpadami

Firma Ecophon nie postrzega odpadów jako zwykłych śmieci. Poprzez aktywne działanie na polu ograniczania, ponownego wykorzystania, odzysku i recyklingu, dążymy do przyszłości, w której żadnej z naszych odpadów nie będą trafiać na wysypisko.

Ruszty konstrukcyjne

Nasze ruszty konstrukcyjne są wykonane ze stali ocynkowanej, dzięki czemu można je w pełni poddać recyklingowi, przetopić i przekształcić w nowe stalowe produkty.

Materiał opakowaniowy

Wszystkie materiały opakowaniowe używane przez firmę Ecophon do dostarczania produktów mogą zostać przetworzone wtórnie przez naszych klientów. Dotyczy to zarówno kartonów, jak i plastikowych opakowań z polietylenu (PE), które można poddać recyklingowi lub spalić bez emisji dioksyn.

Odpady produkcyjne

W naszej produkcji mamy pod kontrolą zarówno pył jak i ścinki, przetwarzając je wtórnie w jak największym stopniu celem przekształcenia ich w nowe materiały.