Zrównoważone innowacje

Zrównoważony rozwój jest priorytetem dla zespołów badawczo-rozwojowych Ecophon i przedmiotem zainteresowania w pracach nad przyszłością rozwiązań akustycznych do wnętrz.

Zrównoważony rozwój jako punkt wyjścia

Innowacyjność to podstawowa wartość dla Grupy Ecophon, a zrównoważony rozwój jest motorem innowacyjności. Nieustannie pracujemy nad nowymi, lepszymi sposobami oddziaływania na ludzi poprzez dźwięk, a zrównoważony rozwój odgrywa w tym oczywiście niebagatelną rolę. Ma on wpływ na realizowane przez nas nowe projekty rozwojowe, na przykład poprzez priorytetowe traktowanie tych projektów, które umożliwiają ograniczenie śladu węglowego naszych rozwiązań. Kryteria zrównoważonego rozwoju pomagają nam również w doborze komponentów oraz dostawców i partnerów, z którymi nawiązujemy współpracę.

Innowacje, które przykuwają uwagę

Już dziewiąty rok z rzędu Grupa Saint-Gobain, do której należy Ecophon, znalazła się w rankingu „Derwent Top 100 Global Innovators” prowadzonym przez Clarivate Analytics.  Jest to wyraz uznania za fachową wiedzę i zaangażowanie naszych zespołów, które dostarczają klientom nowe, różnorodne rozwiązania w odpowiedzi na ważne zagadnienia społeczne, w tym dążenie do zrównoważonego rozwoju.

Siła współdziałania

Ecophon bierze aktywny udział w programie badawczo-rozwojowym na rzecz ograniczania śladu węglowego „Reducing our CO2 footprint” realizowanym przez Grupę Saint-Gobain, w ramach którego wykorzystywane są efekty synergii pomiędzy poszczególnymi zespołami badawczo-rozwojowymi w Grupie. Do trzech głównych elementów tego programu należą: wspieranie rozpowszechniania dobrych praktyk i technologii niskoemisyjnych, poszukiwanie nowych technologii niskoemisyjnych i wzajemne informowanie się o nich, a także wypracowywanie kompetencji technicznych umożliwiających szybkie i skuteczne opanowanie tych nowych technologii.