Uczniowie wolą chodzić głodni niż znosić hałas w stołówkach

Najnowszy raport przeprowadzony przez firmę Ecophon dowodzi, że stołówki są najgłośniejszymi pomieszczeniami w szkołach. Kiedy hałas staje się tu nieznośny, wielu uczniów je obiad w pośpiechu, aby jak najszybciej uciec od hałasu lub w ogóle rezygnuje z posiłku. Więc hałas i pogłos w źle zaprojektowanych stołówkach nie tylko psuje samopoczucie dzieci, zwiększa ich zmęczenie i agresję, ale także przyczynia się do marnotrawstwa żywności.

Problem hałasu w szkołach jest odczuwalny bardziej niż byśmy sobie tego życzyli. I nie dotyczy jedynie Polski. Raport “A Sound Recovery for Schools” przeprowadzony przez międzynarodową korporację Ecophon pokazuje, że stołówki to najgłośniejsze miejsca również w europejskich szkołach.

- Przeprowadzony przez nas raport ukazuje złą akustykę stołówek szkolnych, jako jedną z przyczyn marnotrawstwa żywności w szkołach. Widzimy podobną zależność w restauracjach, ale dzieci są bardziej wrażliwe na hałas, a stołówki są z reguły głośniejsze niż restauracje. Zwykle równoważny poziom dźwięku w czasie wydawania posiłków utrzymuje w okolicach 85 dB. Nic dziwnego, że wielu uczniów omija stołówkę szerokim łukiem, ale potem nie są tak efektywni w nauce jak mogliby być - mówi Mikołaj Jarosz, specjalista ds. spraw akustyki szkół Ecophon.

Uczniowie wolą pominąć posiłek, niż zjeść go w hałasie

Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 1017 uczniów szkół średnich w Szwecji, Holandii i Francji, wykazano, że 80 proc. respondentów uznało ich szkolne stołówki za zbyt głośne. Z badań wyraźnie wynika także, że warunki akustyczne w stołówkach mają wpływ na apetyt uczniów oraz na ich zdrowie i efektywność pracy.

 

Kluczowe wnioski:

  • 19 proc. uczniów w Holandii i 30 proc. uczniów w Szwecji przyznało, że z powodu hałasu opuszczają przynajmniej jeden posiłek tygodniowo;
  • 31 proc. uczniów w Holandii i 24 proc. w Szwecji stwierdziło, że z powodu hałasu skraca swój pobyt w stołówce przynajmniej raz w tygodniu;
  • 24 proc. uczniów w Holandii i 36 proc. uczniów w Szwecji podało, że hałas odbiera im chęć na posiłek przynajmniej raz w tygodniu.

 

W niektórych Polskich szkołach marnuje się nawet 50 proc. posiłków

Odpowiedzi uczniów jasno wskazują, że hałas w stołówkach przekłada się na niższą konsumpcję posiłków, które przygotowywane są w szkołach w określonej ilości. Szacunki International Food Waste Colation dowodzą, że w szkołach podstawowych na świecie marnuje się 15 do 30 proc. serwowanych posiłków. Sytuacja ma się o wiele gorzej na naszym rodzimym terenie, gdzie marnuje się nawet 50% przygotowanych posiłków.

FAO (Food and Agricultural Organisation) szacuje zaś, że w skali całego świata, wartość marnowanej rocznie żywności wynosi 2.6 biliona dolarów amerykańskich, co z grubsza odpowiada PKB Francji. Jednym z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ jest ograniczenie ilości marnowanej żywności o 50 proc. do 2030 roku.

Im większy hałas, tym gorsze wyniki w nauce

- Halas szkolny niesie za sobą nie tylko koszy materialne zmarnowanych posiłków, ale także koszty społeczne – uczniowie narażeni na niego w stołówkach, korytarzach szkolnych, salach sportowych, a nawet w klasach lekcyjnych po prostu gorzej się uczą. Pokazują to wyraźnie badania, które wykonaliśmy w Polsce wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicachdodaje Mikołaj Jarosz.

- Prowadzone przez wiele lat badania naukowe nad środowiskiem szkolnym udowadniają, że akustyka pomieszczeń szkolnych ma istotny wpływ na dobrostan uczniów i ich osiągnięcia szkolne. Badania te są wsparte przez dowody i studia przypadków zebrane przez takie międzynarodowe organizacje jak WHO (World Health Organisation) czy OECD, które wskazują na krytyczne znaczenie dobrej akustyki w procesie nauczania. Także sama European Schoolnet, poprzez swoje badania i projekty, podkreśla konieczność zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych w nowoprojektowanych i adaptowanych obiektach oświatowych – mówi Marc Durando, dyrektor wykonawczy European Schoolnet.

Durano zwraca uwagę, że raport Saint-Gobain Ecophon „A Sound Recovery for Schools – mitigating noise in post-pandemic education” przynosi informacje na temat aktualnego stanu regulacji i normalizacji w zakresie akustyki wnętrz szkolnych oraz zalecenia dla decydentów odpowiedzialnych za kształt i stan budynków oświatowych.

- Pierwszym krokiem do poprawy akustyki powinno być zdiagnozowanie potrzeb: określenie, w których pomieszczeniach hałas jest najbardziej dokuczliwy lub w których zrozumiałość mowy jest najsłabsza. I od tych pomieszczeń zacząć wszelkie prace. Warto też sprawdzić możliwość dofinansowania prac z funduszy zewnętrznych. W przypadku stołówek można skorzystać z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – podkreśla Mikołaj Jarosz.

 

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” można uzyskać dofinansowanie doposażenia i podniesienia standardu stołówek szkolnych. Maksymalna kwota dofinansowania to 80 tysięcy złotych przy wkładzie własnym 20%.

 

Raport firmy Ecophon “A Sound Recovery for Schools” jest dostępny w wersji oryginalnej tutaj: https://www.ecophon.com/globalassets/media/pdf-and-documents/knowledge/education/research-studies/sound-recovery-report-220419.pdf/   

 

O raporcie “A Sound Recovery for Schools”

Raport jest oparty na ankiecie internetowej przeprowadzonej przez Ecophon wśród 1017 uczniów szkół średnich w Szwecji, Holandii i Francji. Ankiety w Szwecji I Holandii były przeprowadzone przez grupę badania opinii publicznej APCO Insight w Styczniu 2022. Badanie we Francji zostało przeprowadzone przez firmę OpinionWay in Styczniu 2021. Raport odnosi się także do wyników badan ankietowych dostarczonych przez ostatni raport OECD PISA 2018.