Słowniczek akustyczny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Akustyka

Amplituda

Audiogram

Audiometr

Akustyka budowli

Analiza częstotliwościowa

B

Bezechowy

Bliskie pole akustyczne

C

Czas zaniku dźwięku

Częstotliwość (f)

Czas pogłosu (T)

D

Dźwięk powietrzny

Decybel (dB)

Dyfrakcja (ugięcie) fali akustycznej

Dźwięk bezpośredni

Dn,w (dB)

Dn,f,w (dB)

Dalekie pole akustyczne

Dudnienie

Dźwięk

E

Echo

Echo trzepoczące

Efekt Haasa

Efekt pierwszeństwa

F

Fonem

Fala dźwiękowa

G

Głośność

H

Hałas tła

Hałas szerokopasmowy

Herc (Hz)

Hałas

I

Impuls

Izolacjyność akustyczna

K

Klasa pochłaniania dźwięku

Komora bezechowa

Kąt padania

Klasy artykulacji

Klasa artykulacji (AC)

Korekcja częstotliwościowa A

Kalibracja

Klasa tłumienia sufitu (CAC)

Korekcja częstotliwościowa C

kHz

Komora pogłosowa

Klasa pochłaniania dźwięku

M

Maskowanie dźwięku

Międzystrefowe tłumienie dźwięku przez systemy sufitów

Materiały dźwiękochłonne

Mostek akustyczny

N

Niedosłuch starczy

O

Oporność przepływu powietrza

Opóźnienie pierwszego odbicia

Oporność

P

Pracownia audiometryczna

Poziom ekspozycji na hałas LEX,8h (dB)

Pole akustyczne bezpośrednie

Pasmo częstotliwości

Prawo masy

Pasma oktawowe

Pasmo tercjowe

Paskal (Pa)

Pasywny absorber dźwięku

Prywatność (prywatność akustyczna)

Psychoakustyka

Parametry akustyki wnętrz

Pochłanianie dźwięku

Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)

Propagacja dźwięku

Prywatność mowy

Pogłosowe pole akustyczne

R

Rozproszenie dźwięku

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego

Równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej (Aeq)

Rozmyty dźwięk

Redukcja hałasu

Rezonansowy absorber dźwięku

S

Spadek zrozumiałości spółgłosek (%Alcons)

Swobodne pole akustyczne

Sabine

Sound Absorption Average (SAA)

Siła dźwięku (G)

STI - Wskaźnik Transmisji Mowy

T

Tło akustyczne

Trwałe przesunięcie progu słyszenia

Ton prosty

U

Ubytek słuchu

Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem (NIHL)

Ultradźwięk

W

Wskaźnik artykulacji (AI)

Wczesny czas zaniku (EDT)

Węzeł

Wysokość dźwięku

Współczynnik odbicia

Współczynnik pochłaniania dźwięku - pomiar metodą pogłosową

Wat

Z

Zakres częstotliwości słyszalnych

Zrozumiałość mowy

Top

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.