... / Wiedza / Vademecum akustyki / Przejrzystość

Przejrzystość

Przejrzystość dźwięku (speech clarity)

Przejrzystość dźwięku warunkuje jakość przekazu słownego. W pogłosowym wnętrzu z wysokim poziomem tła akustycznego (background noise), słuchacze mogą mieć duże trudności ze zrozumieniem mówiącego.

 
Nieprzejrzyste

Przejrzyste
 
 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Wczesne odbicia, które docierają do słuchacza z opóźnieniem nie większym niż 50 ms łączą się z sygnałem bezpośrednim i wzmacniając go poprawiają przejrzystość mowy. Późniejsze odbicia odbierane są jako pogłos i tym samym mają negatywny wpływ na ten parametr.

 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Parametr Przejrzystości (C50)  porównuje energię dźwiękową wczesnych odbić z energią tych późniejszych. Jest wyrażany w decybelach (dB). Im wyższa wartość tego parametru tym lepsza przejrzystość mowy. 

 

Czynnikiem pogarszajacym przejrzystość dźwięku i zrozumiałość mowy (tym samym również obniżajacym wartość STI) jest np. wysoki poziom tła akustycznego czy silny pogłos.


Gdy zrozumiałość mowy jest doskonała, STI = 1. W normalnej sali lekcyjnej, wartość STI powinna być większa niż 0,75.

STI bad speech transmision
Niewystarczający wskaźnik przekazywania mowy (STI)
 
STI good speech transmission
Wystarczający wskaźnik przekazywania mowy (STI)
 
 
Subiektywne atrybuty Obiektywne parametry Oznaczenia Jednostki Objaśnienia Standard

Przejrzystość dźwięku

Współczynnik przejrzystości

C50

dB

Mierzy efekt wczesnych odbić w pomieszczeniu

ISO 3382-1

Przejrzystość dźwięku

Współczynnik zrozumiałości mowy

STI

Index (0-1)

Mierzy jakość przekazu werbalnego pomiędzy mówcą a słuchaczem.

IEC 60268-16

 

 
Top

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.