... / O nas / ECO Magazine / 10 zaleceń projektowych dla klas przeznaczonych dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10 zaleceń projektowych dla klas przeznaczonych dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Download the 10 step guide to classrooms for Special Education Needs

Integracja społeczna jest coraz powszechniej dyskutowanym tematem na całym świecie. Kwestia zapewnienia odpowiedniego środowiska nauki uczniom  o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) i wymagającym zajęć wyrównawczych – skupia na sobie coraz więcej uwagi.  

Gdziekolwiek się nie znajdziemy jest wśród nas wiele osób  szczególnie potrzebujących dobrej akustyki: 

  • osób z głębokim ubytkiem słuchu czy czasowym niedosłuchem,
  • osób zmuszonych do posługiwania się językiem obcym,
  • osób cierpiących na ADHD lub autyzm

W Wielkiej Brytanii jest właśnie wprowadzana nowa norma określająca warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sale lekcyjne dla osób z SPE.  Jak spełnić jej wymagania? Odpowiedzią są opracowane przez Adriana Jamesa, brytyjskiego akustyka, 10-punktowe zalecenia. Czytaj poniżej lub pobierz infografikę.

10 zaleceń projektowych  
  dla klas przeznaczonych dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych 


 

Step 1Ogranicz powierzchnię pomieszczenia.Pogłos zwiększa się wraz z objętością pomieszczenia, w związku z czym większe pomieszczenia wymagają głębszej  adaptacji akustycznej. Poza tym, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny z zasady uczyć się w mniejszych grupach.

Step 2Obniż sufit z tego samego powodu co powyżej. Przy wysokości przekraczającej  240 cm zaczynają się problemy.

Step 3Używaj wyłącznie dźwiękochłonnych materiałów wykończeniowych „klasy A” – są najskuteczniejsze i zmniejszają potrzebę korzystania z innych materiałów dźwiękochłonnych. 

Pamiętaj jednak, że norma SPE ogranicza także czas pogłosu w niskich częstotliwościach (basach), niezbędne więc będzie użycie materiałów pochłaniających działających skutecznie także w tych pasmach (więcej na ten temat w kroku 5).

 

Step 4

Jeśli to możliwe, używaj lekkich, gipsowo-kartonowych ścianek działowych, ponieważ zapewniają one pochłanianie dźwięku w niskich częstotliwościach bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Nowa norma umożliwia uwzględnienie wpływu  umeblowania i wyposażenia pomieszczenia.

 

Step 5Tradycyjne, modułowe sufity podwieszane wypełnione płytami „klasy A” są najbardziej skuteczne i do pewnego stopnia zapewniają pochłanianie dźwięku także w niskich częstotliwościach, zwłaszcza jeśli użyje się dodatkowych absorberów niskoczęstotliwościowych kładzionych na suficie. 

Step 6Jeśli nie ma możliwości zastosowania sufitu podwieszanego, rozważ podwieszenie wolnowiszących paneli dźwiękochłonnych. Są one bardzo skuteczne, ponieważ czynne akustycznie są obie ich powierzchnie.  Nie są jednak idealnym rozwiązaniem jeśli chodzi o pochłanianie dźwięków w niskich częstotliwościach.

 

Step 7 Stosuj panele ścienne. Niezależnie od rodzaju sufitu, z dużą dozą pewności niezbędny będzie też montaż dźwiękochłonnych paneli ściennych. Przynajmniej niektóre z nich powinny znajdować się na wysokości uszu, ich konstrukcja powinna więc być odpowiednio solidna.

Step 8Dowiedz się, czy klasy mają spełniać dodatkowe wymagania dotyczące wydajności energetycznej, czy np. mają być wyposażone w stropy chłodząco-grzewcze TABS. Spełnienie wymagań normy  SPE w klasach z systemami TABS jest trudne technicznie i drogie – choć nie jest niemożliwe.

Step 9Do zaprojektowania klasy użyj programu do trójwymiarowego modelowania akustyki pomieszczeń! Obliczenia przeprowadzone według wzoru Sabine’a nie są wiarygodne w przypadku tego typu pomieszczeń.

Step 10Skorzystaj z usług akustyka dysponującego odpowiednim doświadczeniem w pracy nad tym rodzajem pomieszczeń. Akustyk powinien być zaangażowany już na  na wczesnym etapie projektu, udzielając porad dotyczących formy i geometrii pomieszczenia. Upewnij się także, że wybrany akustyk będzie w stanie przeprowadzić odpowiednie pomiary umożliwiające odbiór ukończonego pomieszczenia. Jest to ważne, abyśmy wszyscy wiedzieli, jak skuteczne są rożne koncepcje w praktyce.

 

Pobierz infografikę

 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     
 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     
 

Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

 

     

Badanie Essex

Badanie Essex to największe badanie, analizujące wpływ redukcji pogłosu w klasie: obejmuje 400 uczniów i 13 nauczycieli w czterech różnych salach lekcyjnych o różnych warunkach akustycznych. (PDF ang.)

Dowiedz się więcej

Film:badanie Essex

Zobacz i usłysz, co się działo gdy nauczyciele i uczniowie zostali poproszeni o przetestowanie czterech klas w badaniu Essex.

Obejrzyj film

Standardy akustyczne dla sal lekcyjnych

Dowiedz się więcej o komforcie akustycznym w salach lekcyjnych, Building Bulletin 93 i zaleceniach dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszym dokumencie "Standardy akustyczne dla sal lekcyjnych" (ang)

Pobierz

Skontaktuj się z nami

 

 

 

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     
 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     
 

Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>