Jakość powietrza ma znaczenie

Poprawa akustyki i jakości powietrza z produktami Ecophon

Obserwujemy wyraźną tendencję zwracania większej uwagi na środowisko panujące w pomieszczeniach, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na etykiety certyfikacji budownictwa ekologicznego oraz niskoemisyjne produkty.

Na jakość środowiska wewnątrz danego pomieszczenia wpływa szereg czynników, np.:

  • jakość powietrza;
  • akustyka;
  • komfort termiczny;
  • jakość oświetlenia.

Działalność Ecophon koncentruje się wokół rozwiązań akustycznych. Nie każdy jednak wie, że nasze produkty pozwalają też osiągnąć korzystny dla zdrowia poziom jakości powietrza.


Ecophon – idealny wybór dla zdrowego klimatu wnętrza

Produkty Ecophon zawsze wyróżniały się poziomem emisji znacząco poniżej dozwolonych prawem wartości granicznych. Dzięki naszej wełnie szklanej trzeciej generacji , do której nie dodajemy formaldehydu*, osiągnęliśmy jeszcze niższy poziom emisji. Ecophon nie wykorzystuje też dodatków pochłaniających i innych chemikaliów w celu usunięcia lub związania formaldehydu w procesie produkcyjnym. Wykorzystywanie niskoemisyjnych materiałów jest kluczowym sposobem na poprawę jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.  

 

Wspieramy zrównoważone budownictwo

Niskoemisyjne produkty Ecophon są doskonale dostosowane do  systemów certyfikacji budownictwa ekologicznego  takich jak LEED, BREEAM, DGNB czy HQE. Na potrzeby projektów budynków ekologicznych dostarczamy produkty spełniające kalifornijską normę emisji (CDPH) i francuską normę dotyczącą emisji lotnych związków organicznych, klasa A+, A.


Dokonaj lepszego wyboru 

Produkty Ecophon spełniają wymogi wielu znanych etykiet i norm. Etykiety mają ułatwiać konsumentom wybór lepszych produktów. Różnią się one tym, jakich chemikaliów dotyczą ograniczenia, a także poziomami dla poszczególnych składników i metodami testowania. 

Francuska norma dotycząca lotnych związków organicznych, klasa A+ stanowi obecnie najbardziej restrykcyjny poziom certyfikacji, z dopuszczalną emisją formaldehydu w ilości 10 µg/m3.

 

...produktów firmy Ecophon z wełny szklanej trzeciej generacji spełnia wymogi francuskiej normy dotyczącej emisji lotnych związków organicznych, klasa A+. Lepsze powietrze, lepsza przyszłość

 

Lepsze powietrze, lepsza praca

 

Lepsze powietrze, lepsza opieka

 

Dzieci wdychają trzy razy więcej powietrza niż dorośli i są bardziej wrażliwe na wpływ zanieczyszczeń. Dlatego niezwykle istotne jest wykorzystywanie w szkołach materiałów budowlanych, które przyczyniają się do lepszej jakości powietrza i poprawy akustyki.

Słaba jakość powietrza w biurze może prowadzić do spadku wydajności pracy i powodować bóle głowy. Rozwiązania akustyczne Ecophon dla biur podnoszą zarówno jakość powietrza, jak i akustyki.

Zarówno personel medyczny, jak i pacjenci, spędzają większość czasu w pomieszczeniach. Stan zdrowia wielu pacjentów sprawia, że są oni szczególnie narażeni na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń. Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń stanowi więc istotny element dobrej opieki i czynnik wspomagający powrót do zdrowia.

Rozwiązania dla szkół Rozwiązania dla biur Rozwiązania dla służby zdrowia

 *Formaldehyd (CH2O) jest jedną z najdokładniej przebadanych substancji. W 2014 r. formaldehyd został przeklasyfikowany jako czynnik rakotwórczy kategorii 1B, która, zgodnie z Rozporządzeniem CLP, ma potencjalnie działanie rakotwórcze na ludzi. Nowa klasyfikacja weszła w życie w czerwcu 2014 r. po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Władze przewidziały jednak okres przejściowy do 1 stycznia 2016 r., aby umożliwić dostawcom przystosowanie się do nowej klasyfikacji.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Dlaczego jakość powietrza we wnętrzach jest tak ważna?

Obecnie spędzamy ponad 90% czasu w pomieszczeniach, dlatego warto zwrócić uwagę na jakość powietrza, jaka w nich panuje.

Dowiedz się więcej.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.