Sufity akustyczne ECOPHON / O nas / Odporność na ogień

Odporność na ogień

 

Tutaj znaleźć można informacje na temat wymogów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla sufitów podwieszanych, projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz prób ogniowych i klasyfikacji produktów.

U dołu strony znajduje się tabela z europejskimi klasami odporności ogniowej dla produktów Ecophon..

 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla sufitów podwieszanych

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla sufitów podwieszanych mogą być różne w zależności od typu pomieszczenia oraz budynku, w którym mają być instalowane. Szczegółowe wymagania znaleźć można w krajowych przepisach budowlanych. Można jednak wskazać dwa ogólne wymogi, które mają zasadnicze znaczenie dla sufitów podwieszanych we wczesnej fazie pożaru – należy je uważać za nieodzowne we wszelkich pomieszczeniach:

 • Sufity podwieszone powinny w jak najmniejszym stopniu przyczynić się do rozwoju pożaru i wytwarzania dymu.  
  Wymaganie to jest spełnione, jeśli materiały, z których wykonany jest sufit, pozwalają na uzyskanie co najmniej Euroklasy B-s1, d0.

 • Systemy sufitowe nie mogą się łamać i zawalać we wczesnych fazach pożaru, kiedy trwa jeszcze ewakuacja. 

  Oznacza to, że system sufitowy powinien wytrzymywać temperaturę do 300 °C (Promieniowanie cieplne z warstwy gazów pożarowych o temperaturze 300 °C odpowiada w przybliżeniu warunkom, w których strażak w pełnym wyposażeniu może jeszcze prowadzić akcję ratunkową).

Projekt przeciwpożarowy w budynkach

Głównym celem projektu przeciwpożarowego budynku jest zminimalizowanie konsekwencji pożaru poprzez: 

 • zapobieganie urazom u ludzi,
 • ograniczenie szkód materialnych i ekonomicznych. 

Functional demands, Fire safety, Initial stage of fire

W płonącym budynku często występuje wysokie ryzyko urazów. Aby bezpiecznie ewakuować budynek podczas pożaru, należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności: 

 • gazy pożarowe,
 • widoczność,
 • promieniowanie cieplne,
 • temperaturę.

Na przykład, aby bezpiecznie przeprowadzić ewakuację, temperatura powietrza w pomieszczeniach, przez które ewakuują się ludzie, nie powinna przekraczać około 80 °C.

Ogólna ochrona przeciwpożarowa budynku

Ogólna ochrona przeciwpożarowa budynku i jej szczególne funkcjonowanie to zagadnienie złożone, obejmujące kilka obszarów oraz ich wzajemne interakcje: 

 • Budynek sam w sobie, jego układ funkcjonalny, elementy konstrukcyjne, materiały wykończeniowe i meble
 • Detektory dymu, systemy alarmowe
 • Opracowane i przećwiczone plany ewakuacyjne w obiektach użyteczności publicznej
 • Działania ratownicze jednostek straży pożarnej
 • Gaszenie i kontrola pożaru. Częściowo przez automatyczne systemy gaszenia i/lub działania jednostki pożarnej

Zwykle aspekty te uwzględnione są w przepisach budowlanych i różnego rodzaju normach. Przepisy budowlane formułowane są w zakresie ogólnokrajowym i są różne w różnych krajach. Normy mogą być krajowe (na przykład DIN, BS oraz ASTM) lub międzynarodowe (normy EN oraz ISO).

Opis pożaru w pomieszczeniu

Pożar w pomieszczeniu może mieć różne fazy:

Faza początkowa

Przebieg fazy I zależny jest od rozmiaru źródła zapłonu oraz właściwości materiałów i przedmiotów, które są dotknięte bezpośrednim działaniem ognia.

 

Faza rozwoju

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fire

Podczas fazy rozprzestrzeniania się, pożar rozwija się pod względem wielkości i stopniowo zajmuje obiekty wokół zarzewia. Mogą się zapalić nawet znajdujące się w pobliżu okładziny ścian, podłogi, wykładziny dywanowe i sufit. Zaczynają wydzielać się coraz większe ilości dymu i ciepła, a pod sufitem tworzy się warstwa gorących gazów pożarowych.

W fazie rozprzestrzeniania się pożar jest jeszcze lokalny. Charakterystyka ogniowa materiałów wykończeniowych odgrywa zasadniczą rolę w fazie rozwoju pożaru.

 

Rozgorzenie 

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fire

Podczas fazy rozwijania się pożaru może nastąpić zjawisko tzw. rozgorzenia. Następuje ono wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie powyżej temperatury samozapłonu wszystkich znajdujących się w nim materiałów palnych. Następuje to zwykle, gdy temperatura gazów pożarowych przy suficie osiągnie 500-600°C. 


Rozgorzenie może nastąpić w ciągu kilku minut od zapłonu. Jednak w pomieszczeniu, w którym znajduje się tylko niewielka ilość palnych mebli i które jest wyposażone w wykładziny powierzchniowe, które nie przyczyniają się do rozwoju pożaru, może nastąpić opóźnienie rozgorzenia lub jego całkowite uniknięcie.


Po rozgorzeniu pożar osiąga swój maksymalny poziom i jest w pełni rozwinięty. Na długość i intensywność pożaru wpływa teraz ilość dostępnego powietrza i obciążenie pożarowe, tj. dostępna .

 

Faza dopalania

Faza zaniku następuje kiedy ogień zaczyna gasnąć. 

 

Badania i klasyfikacja wyrobów

Testy reakcji na ogień

Badania ogniowe symulują różne fazy pożaru. W związku z tym próby na materiałach wykończeniowych są wykonywane z użyciem źródeł ognia charakterystycznych dla początkowej i rozwojowej fazy pożaru. Te metody badań są określane jako próby "reakcji na ogień" a ich celem jest ocena udziału wyrobów i materiałów we wczesnych stadiach pożaru pod względem takich czynników jak: 

 • Zapalność
 • Rozprzestrzenienie ognia
 • Wydzielanie ciepła 
 • Wytwarzanie dymu
 • Występowanie płonących kropli/cząstek

Zwykle próby reakcji na ogień przeprowadzane są w skali małej lub średniej.

Próby odporności ogniowej

Elementy budynku, takie jak drzwi, stropy, ściany działowe, itp., które powinny stanowić oddzielenia pożarowe, są badane dla fazy w pełni rozwiniętego pożaru. Te metody badań są określane jako "odporność ogniowa" i są przeprowadzane na pełną skalę. Temperatura w piecu wzrasta zgodnie z tzw."standardową krzywą pożaru", obrazującą w pełni rozwinięty pożar. Ocenianymi własnościami są:

 • Izolacyjność (zdolność do redukcji przenoszenia się ciepła)
 • Szczelność pożarowa (zdolność do zapobiegania wydostawaniu się płomieni i gorących gazów)
 • Nośność

Elementy budynku sklasyfikowane jako "odporne na ogień", ze względu na szczelność i izolacyjność, są używane jako oddzielenia pożarowe stref pożarowych.

Europejski system badań przeciwpożarowych – Euroklasy

System badań odporności ogniowej oraz klasyfikacji dla okładzin i materiałów stosowany w Europie nosi nazwę Euroklas.

Istnieje łącznie 39 klas podzielonych na 7 głównych poziomów: A1, A2, B, C, D, E i F, gdzie A1 oznacza produkt najlepszy, a F oznacza produkty i materiały nieklasyfikowane.

Większość z tych klas obejmuje także dodatkową klasyfikację dotyczącą wytwarzania dymu i powstawiania płonących kropel/cząstek.

Klasy dla dymu: s1, s2 i s3, gdzie s1 oznacza produkt najlepszy.

Klasy dla płonących kropel i cząstek: d0, d1 i d2, gdzie d0 oznacza produkt najlepszy

 

Functional demands, Fire safety

1 = Klasa główna

2 = Wytwarzanie dymu

3 = Powstawanie płonących kropel/cząstek

  

 

W poniższej tabeli przedstawiono Euroklasy zgodnie z normą klasyfikacji EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1 Klasyfikacje wykorzystują dane z prób reakcji na ogień. 

Euroklasy
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

 Poniższy wykres pokazuje zależność między procesem pożaru a klasami pożarowymi:

Functional demands, Fire safety

 1. Temperatura
 2. Rozgorzenie
 3. Początek
 4. Rozwój
 5. W pełni rozwinięty
 6. Dopalanie
 7. Czas
 8. Euroklasy
 9. Klasy odporności ogniowej

 

 

Euroklasy dla produktów Ecophon

 Kasa

 Produkty Ecophon 

A2-s1,d0

     

Access

Advantage

Akusto

Combison

Focus

Gedina

Hygiene

Master

Sombra

Super G

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.