Sufity akustyczne ECOPHON / O nas / Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna

Wytrzymałość mechaniczna

 


Poniżej znajdziesz informacje na tamat wytrzymałości mechanicznej oraz możliwego obciążenia zarówno sufitów, jak i konstrukcji. 

 

 

Nośność - konstrukcja Connect

Obciążenia użytkowe - statyczne i dynamiczne, którym może podlegać system konstrukcji nośnej, są zależne od wymagań dla złamania i odkształcenia. Odkształcenie może być formą ugięcia lub skręcenia.
Functional demands, Mechanical properties
Forma odkształcenia: skręcony profil

Złamania

Przeciążenie sufitu może doprowadzić do jego złamania lub zawalenia. Dlatego też dla każdego systemu sufitów podwieszanych maksymalne dopuszczalne obciążenia określane są z wielokrotnym marginesem bezpieczeństwa (zobacz szkice montażowe).
Maksymalne dopuszczalne obciążenie może być zastosowane tylko jeśli sufit stanowi kompletny system, zainstalowany zgodnie ze szkicem montażowym. Inaczej mówiąc, muszą być zastosowane elementy wskazane w szkicu, a wszystkie płyty sufitowe muszą być umieszczone w odpowiednim miejscu na konstrukcji nośnej.
Podczas gdy profile konstrukcji nośnej i wieszaki decydują o nośności i wytrzymałości sufitu, płyty sufitowe odgrywają ważną rolę w stabilizowaniu bocznym profili. Jest to szczególnie ważne, kiedy profil jest obciążony niewspółśrodkowo, co często powoduje jego skręcanie. W związku z tym preferowane jest zawsze współśrodkowe obciążenie. Przykładowo, ważne jest, aby instalować oprawy oświetleniowe i inne komponenty dodatkowe w taki sposób, aby obciążenie użytkowe było przekazywane współśrodkowo do teowników.

Ugięcie konstrukcji nośnej

Przy określaniu maksymalnych dopuszczalnych obciążeń systemów sufitowych Ecophon brane pod uwagę jest ugięcie a nie złamanie. Oznacza to wykluczenie ryzyka złamania.

Functional demands, Mechanical properties
Zawieszony teownik poddany obciążeniom (F) powodujące ugięcie (f).
 

Obciążenie profilu zawsze powoduje ugięcie (f). Ugięcie to jest proporcjonalne do obciążenia i w dużym stopniu zależy od odległości (L) pomiędzy wspornikami. Jeżeli obciążenie (F) zostanie podwojone, nastąpi podwojenie ugięcia. Ugięcie będzie jednak jeszcze większe, jeżeli odległość pomiędzy dwoma wspornikami zostanie podwojona. Ugięcie spowodowane obciążeniem punktowym będzie, przykładowo, ośmiokrotnie większe.
W poniższej tabeli, zawierającej zalecenia dla systemów podwieszenia Connect oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia dla obciążeń użytkowych, uwzględniliśmy najważniejsze normy: ASTM C635, DIN 18 168 i SS 81 51 13. Decydującym czynnikiem było to, aby ugięcie zostało ograniczone do L/500. Odkształcenie jest dostrzegalne dla ludzkiego oka, gdy ugięcie osiąga około L/400. Limit L/500 gwarantuje, z marginesem bezpieczeństwa, równą płaszczyznę sufitu.

Przykład: Dla rozpiętości wsporników L=1200 mm dopuszczalne ugięcie wynosi 2,4 mm.

 

Zalecane obciążenia użytkowe

Zalecenia mają zastosowanie dla obciążeń użytkowych poza własnym ciężarem sufitu podwieszonego. Obciążenia użytkowe mogą być obciążeniami punktowymi (oprawy oświetleniowe, znaki, itp.) umieszczonymi dowolnie na systemie podwieszenia, lecz w odległości co najmniej 1 m od siebie. Jeżeli wieszaki są rozmieszczone bliżej siebie, można uzyskać wyższe niż podane w tabeli dopuszczalne obciążenia ruchome. Większe obciążenia muszą być jednak podwieszone bezpośrednio do sufitu.

Jeżeli  obciążenie użytkowe jest rozłożone na powierzchni 0,36 m² (600x600, 1200x300) lub większej, konstrukcja nośna może utrzymać obciążenie o 65% większe niż zalecane maksymalne obciążenie użytkowe podane w tabeli odnośnie odkształcenia. Warunkiem jest, by obciążenie było zamocowane do konstrukcji nośnej. Rzeczywiste obciążenie użytkowe musi być oczywiście uwzględnione dla wieszaków i mocowań.

Przykład: Oprawa oświetleniowa wbudowana, 600x600 mm, ważąca 7 kg, może być stosowana z systemem Ecophon Focus który, zgodnie z tabelą, może przenosić maksymalne obciążenie użytkowe 83 N (8,3 kg), jeżeli powierzchnia, na której rozchodzi się ciężar, wynosi 0,36 m² lub więcej.

 
System sufitów Ecophon zgodny z odpowiednim szkicem montażowym Zalecane maks. obciążenie użytkowe ze względu na możliwość deformacji (punkt obciążenia F przy 1m odstępu) Max obciążenie użytkowe rozmieszczone na powierzchni większej niż 0,36m2, ze względu na możliwość deformacji
(obciążenie równomierne q przy 1 m odstępu)
Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Hygiene 20mm, Meditec, Super G Plus, Super G 20mm  50 N (5 kg) 83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 w korytarzach, Master, Super G 35mm, Hygiene 40 mm 40 N (4 kg) 66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 w korytarzach 20 N (2 kg) 33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 w korytarzach 10 N (1 kg) 16 N (1,6 kg)

Powyższe dane mają zastosowanie pod warunkiem, że odległość od połączenia pomiędzy dwoma głównymi profilami do najbliższego punktu podparcia nie przekracza ¼ dopuszczalnej odległości pomiędzy podwieszeniami.

 

Functional demands, Mechanical properties
Połączenie do najbliższego punktu podparcia nie powinno przekraczać ¼ odległości pomiędzy dwoma podwieszeniami.
 
Oznacza to, że gdy odległość pomiędzy dwoma podwieszeniami wynosi 1200 mm, punkt sprzężenia pomiędzy dwoma profilami głównymi musi być poniżej 300 mm od punktu podparcia. Powyższe ma zastosowanie pod warunkiem, że obciążenie będzie przekazywane współśrodkowo do teownika.
 

Wytrzymałość mechaniczna - słowniczek

 
Obciążenie stałe

Ciężar samego sufitu oraz ciężary elementów mocowanych do sufitu np. opraw oświetleniowych, głośników, tablic informacyjnych itp.

Obciążenia dynamiczne

Uderzenia mechaniczne, np. uderzenia piłką w salach gimnastycznych lub silny strumień wody podczas mycia sufitu pod wysokim ciśnieniem.

Masa własna (g)

Ciężar samego systemu sufitowego (obejmujący płyty, konstrukcję nośną i akcesoria). Jest to zawsze obciążenie stałe.

Functional demands, Mechanical properties
Podwieszony teownik o różnych obciążeniach
Obciążenie użytkowe

Wszystkie obciążenia dodawane do „gołego”  systemu sufitowego. Obciążenia użytkowe mogą być statyczne (stałe) lub dynamiczne i obejmują:

  • Równomiernie rozłożone obciążenia (q) pod postacią opraw oświetleniowych, znaków, różnic ciśnienia, czyszczenia, itp.

  • Punktowe (F) pod postacią opraw oświetleniowych, znaków, uderzeń, czyszczenia, itp

  • Normalna siła (N): siła spowodowana przez uderzenie, ścieranie, czyszczenie i/lub prace instalacyjne. Obciążenie dynamiczne.

Obciążenie teoretyczne (obliczeniowe)

Ciężar własny sufitu podwieszonego i rzeczywiste obciążenia użytkowe ruchome, dla których sufit jest zaprojektowany.

 

Nośność - mocowania i zawiesia 

Wybrane zawiesia i mocowania, takie jak wieszaki, blaszki do mocowania bezpośredniego, śruby, itp. muszą być przystosowane do przenoszenia obciążenia teoretycznego (ciężaru własnego sufitu podwieszonego i rzeczywistych obciążeń ruchomych) z co najmniej trzykrotnym współczynnikiem limitu bezpieczeństwa dla złamania. Oznacza to, że podwieszenia i mocowania muszą być zdolne do przenoszenia, bez zawalenia się, obciążenia co najmniej trzykrotnie większego niż obciążenie, które będzie na nie nałożone. Wszystkie regulowane wieszaki i blaszki do mocowania bezpośredniego Connect spełniają te wymagania; pod warunkiem, że instalacja zostanie wykonana zgodnie ze szkicami montażowymi i instalacyjnymi Ecophon oraz że będzie przestrzegane maksymalne obciążenie dla danego systemu sufitowego. 

Nośność (maksymalne dopuszczalne obciążenie) dla elementów wchodzących w skład konstrukcji nośnej można znaleźć w rozdziale "Konstrukcja nośna i akcesoria Connect". W szkicach montażowych znaleźć można maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe i wymaganą minimalną nośność mocowań i wieszaków dla każdego systemu sufitowego.

Przykład: Dla systemu Ecophon Master A maksymalne dopuszczalne obciążenie użytkowe wynosi 40 N (4 kg). Minimalna nośność dla wieszaków i mocowań nie może być mniejsza niż 160 N (16 kg), z uwzględnieniem co najmniej trzykrotnego marginesu bezpieczeństwa na złamanie.

  

Nośność - materiały dźwiękochłonne

Podstawowa zasada jest taka, że płyty i panele dźwiękochłonne nie mogą być obciążane. Oprawy oświetleniowe, elementy wentylacyjne, itp., umieszczone w suficie podwieszonym powinny być wsparte na systemie podwieszenia lub zamocowane bezpośrednio do sufitu.

Functional demands, Mechanical properties
Obciążenie płyt musi być rozłożone równomiernie wokół obrzeża otworu.
 

Niewielkie obciążenia, takie jak oprawy halogenowe, są dopuszczalne w przypadku płyt  o wymiarach 600x600 mm i 1200x 600 mm. 

  
Format (mm) Grubość (mm)  Maks. otwór (mm)   Maks. obciążenie (g)
 600x600, 1200x600  15  100  300
 600x600, 1200x600  20  100  500
 600x600, 1200x600  40  100  500

Aby dowiedzieć się więcej o obciązeniu, poznaj Connect Bridging

 

Ecophon Solo z wyciętymi otworami

Poniższa tabela odpowiada zaleceniom dla płyt Ecophon Solo, zamocowanych jako wolnowiszące panele.

Tabela nie dotyczy instalacji jednopunktowej na wieszaku cięgnowym oraz za pomocą profili T. Więcej informacji można uzyskać w instrukcji montażu.

Ecophon Solo z otworami, uwzględniając dopuszczalne obciążenia użytkowe:

Liczba punktów podwieszenia Maksymalne obciążenie (kg) 
3  ≤ 1,5
4 / 5 ≤ 2,0
6 / 8 ≤ 4,0
  • Panele na 3 punktach podwieszenia: Circle, Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle           
  • Panele na 4 punktach podwieszenia: Square, Octagon & Freedom o długości ≤ 1200mm           
  • Panele na 5 punktach podwieszenia: Rectangle o wymiarze 1800x1200 oraz 2400x600
  • Panele na 6 punktach podwieszenia: Rectangle o wymiarze 2400x1200, Ellipse & Freedom o długości > 1200mm     
  • Panele na 8 punktach podwieszenia: Rectangle o wymiarze 3000x1200

Obciążenie na panelach powinno być równomiernie rozłożone. Zawiesia również powinny być równomiernie rozmieszczone. Więcej na temat planowania dopuszczalnych obciążeń, patrz instrukcje montażu: IG402, IG404, IG405, IG406, IG407, IG408, IG410 oraz IG411.

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Odporność na uderzenia

Odporność na uderzenia jest określana w trzech klasach. Ecophon w swojej ofercie posiada sufity i panele ścienne w każdej z trzech klas. 

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Biuro Ecophon

ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa

tel.: 22 567 14 83

mail: info.ecophon@saint-gobain.com

Administratorem Twoich danych jest Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.