... / Vademecum akustyki / 3 sposoby oceny akustyki / Pogłos w pomieszczeniu

Pogłos w pomieszczeniu

Pogłos jest  zjawiskiem stopniowego zaniku dźwięku w pomieszczeniu związanym z wielokrotnymi odbiciami fal dźwiękowych od powierzchni ograniczających to pomieszczenie. Więcej o pogłosie >>>

 

Słyszalny pogłos jest przyczyną zniekształcania dźwięków w pomieszczeniu co ma szczególnie niekorzystne konsekwencje w przypadku mowy. W silnie pogłosowym pomieszczeniu komunikacja werbalna jest możliwa tylko przy niewielkiej odległości (4-5 m) m) między słuchaczem i mówcą. To samo dotyczy funkcjonowania nagłośnienia (odległość między słuchaczem a najbliższym głośnikiem). Z tego powodu wiele norm dotyczących akustyki wnętrz określa maksymalne dla danych typów wnętrz wartości tzw. czasu pogłosu. Więcej o czasie pogłosu >>>

 

 

Dokładny pomiar czasu pogłosu wymaga specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. W przypadku pomieszczeń w których czas pogłosu przekracza ~ 1,0 s można spróbować bardzo uproszczonej metody, opisanej poniżej:


1. Do przeprowadzenia testu potrzeba kilku osób, najlepiej dorosłych. Ponieważ konieczne będzie wywoływanie głośnego impulsu dźwiękowego (przekłucie balona – ok. 95 dBA) nie należy do tego angażować młodszych uczniów, którzy mogą bać się huku.

 
2. W wybranym do testu pomieszczeniu zamykamy drzwi i okna, wyłączamy głośno pracujący sprzęt (komputer, rzutnik). Testu nie należy przeprowadzać jeśli w sąsiednich pomieszczeniach jest bardzo głośno (np. wtedy, kiedy na przylegającym korytarzu trwa akurat przerwa). Pouczamy uczestników, że muszą zachować ciszę zarówno przed wywołaniem impulsu jak i po nim.


3. Rozstawiamy uczestników równomiernie po sali. Każdy powinien mieć stoper (może być taki w komórce).


4. Ustawiamy osobę z silnie nadmuchanym balonem. Osoba ta powinna mieć stopery w uszach. Przygotowując się do przekłucia balonu powinna go trzymać daleko przed sobą mając wyprostowane ramiona. Żaden z innych uczestników testu nie powinien znajdować się bliżej niż  3 metry.


5. Kiedy wszyscy będą gotowi, osoba prowadząc test zaczyna odliczanie: kiedy się ono skończy balon jest przekłuwany a stopery uruchamiane.


6. Uczestnicy zatrzymują stopery natychmiast kiedy uznają, że dźwięk wywołany przekłuciem balonu już wybrzmiał. 

 
7. Wyniki ze stoperów są zbierane. Wyniki zdecydowanie odbiegające od reszty są odrzucane, z reszty wyciągana jest średnia.


Jeżeli pomiary są przeprowadzane w pomieszczeniu szkolnym, a w przyległych pomieszczeniach nie dzieje się nic niezwykłego to tło akustyczne będzie mniej więcej na poziomie 30 dBA (±5dB). Przekłuty balon to ok. 95 dBA. Uczestnicy będą więc mierzyli zanik dźwięku o ok. 60-70 dB. Powyższa metoda jest bardzo niedoskonała, ale dzięki niej można „domowymi” sposobami wyszukać pomieszczenia znacznie odbiegające od zaleceń normowych.

 

Interpretacja wyników

Oszacowane w eksperymencie wartości czasu pogłosu nie powinny znacząco odbiegać od podanych w poniższej tabeli:

 

Pomieszczenie

Czas pogłosu [s]

Sale gimnastyczne, sale sportowe o kubaturze do 5000 m3

<1,5

Sale gimnastyczne, sale sportowe o kubaturze ponad 5000 m3

<1,8

Sale lekcyjne, wykładowe, audytoria o kubaturze do 250 m3

<0,6

Sale lekcyjne, wykładowe, audytoria o kubaturze  250-500 m3

<0,8

Sale lekcyjne, wykładowe, audytoria o kubaturze  ponad 500 m3

<1,0

Sale dla dzieci w przedszkolach

<0,4

Świetlice i stołówki szkolne

<0,6

 


 

 

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education

Tel. + 48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education

Tel. + 48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com