Czas pogłosu

Czas pogłosu T (wg ISO 3382-1) jest wielkością, którą mierzy się siłę zjawiska pogłosu w danym pomieszczeniu.  Jest to czas, wyrażony w sekundach, jaki jest potrzebny aby dźwięk we wnętrzu zanikł o 60 dB po wyłączeniu jego źródła. Mierząc czas pogłosu T (albo inaczej T60) należy rozpocząć pomiar kiedy poziom dźwięku (po wyłączeniu źródła) opadnie o 5 dB i kontynuować aż opadnie o następne 60 dB.

 
W praktyce ciężko jest zmierzyć we wnętrzu zanik dźwięku o 60 dB głównie ze względu na wysoki poziom tła akustycznego. Jeśli na przykład tło akustyczne (wywołane np. hałasem ulicznym) wynosi 35 dB to sygnał służący do wzbudzenia pogłosu powinien mieć poziom 110 dB. W celu ominięcia tej trudności można mierzyć zanik dźwięku o 20 lub 30 dB i odpowiednio ekstrapolować wynik.


Zgodnie z ISO 3382-1 czas pogłosu ograniczony do spadku o 20 i 30 dB oznacza się odpowiednio T20 i T30. Kiedy mierzy się T20 i T30, podobnie jak w przypadku T60 pomiar należy zacząć od momentu, kiedy poziom dźwięku spadnie o pierwsze 5 dB.

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education

Tel. + 48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education

Tel. + 48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com