... / Vademecum akustyki / 3 sposoby oceny akustyki / Wzmocnienie dźwięku przez pomieszczenie

Wzmocnienie dźwięku przez pomieszczenie

Każdy dźwięk generowany w pomieszczeniu jest w jakimś stopniu wzmacniany przez odbicia dźwięku od powierzchni ograniczających to pomieszczenie. Stopień tego wzmocnienia zależy od chłonności akustycznej tego wnętrza – im jest ona większa tym jest w nim ciszej.


Posiadając smartfona z funkcją pomiaru poziomu dźwięku można porównać różne wnętrza pod tym kątem. Urządzenie mierzące poziom dźwięku nie musi być dokładne, ważne jedynie żeby dawało powtarzalne wyniki.

1. W przestrzeni otwartej – poza budynkiem, możliwie daleko od ścian, murów itp. obiektów mogących odbijać dźwięk – ustawiamy w odległości 5 m od siebie osobę z balonem oraz drugą z miernikiem.


2. Przekłuwany jest balon a osoba trzymająca miernik odczytuje maksymalny zmierzony poziom dźwięku.


3. Pomiar powtarzany jest jeszcze dwa-trzy razy, następnie wyciągana jest średnia.


4. Podobne pomiary przeprowadzane są w wybranych pomieszczeniach. Należy jedynie zadbać aby osoby dokonujące pomiarów stały w podobnej odległości od siebie (5m), ale nie bliżej niż 1 m od ścian.


5. Różnica pomiędzy poziomem dźwięku zmierzonym w danym pomieszczeniu a tym uzyskanym w przestrzeni otwartej z grubsza odpowiada wzmocnieniu dźwięku przez to pomieszczenie.

Interpretacja wyników

Ograniczenie wzmocnienia dźwięku jest najistotniejsze w najgłośniejszych pomieszczeniach: w holach i korytarzach szkolnych, stołówkach i świetlicach. Im mniejsza wartość wzmocnienia tym lepiej Bardzo dobrze jeśli wzmocnienie nie przekracza 5-6 dB. Jest źle jeśli wynosi ponad 10 dB.


 

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education

Tel. + 48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education

Tel. + 48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com