Zrozumiałość mowy

Zrozumiałość mowy (jako sygnału akustycznego) zależy głównie od tzw. odstępu sygnału od szumu (S/N – signal to noise ratio), czyli różnicy między poziomem dźwięku mowy (sygnału) a poziomem dźwięków zakłócających (szum). Dźwiękiem zakłócającym sygnał może być tło akustyczne w miejscu jego odbioru (szum wentylacji, rozmowy, hałas uliczny itp.), ale także pogłos wywołany przez emisję tego sygnału. Wpływ ma także odległość mówcy od słuchacza, ponieważ głos zanika wraz ze wzrostem odległości. W dużych pomieszczeniach, gdzie odległość pomiędzy mówcą a słuchaczem wynosi kilkanaście metrów, zrozumiałość mowy może być słaba nawet przy niskim poziomie tła akustycznego i słabym pogłosie, ponieważ głos mówcy w tylnej części pomieszczenia będzie zbyt cichy.

Przyjmuje się, że dla dorosłych, dobrze słyszących słuchaczy, słuchających wykładu w rodzimym języku, dla osiągnięcia bardzo dobrej zrozumiałości mowy odstęp sygnału od szumu powinien wynosić 10-15 dB.

Odstęp S/N powinien wynosić 20-25 dB kiedy słuchaczami są osoby używające aparatów słuchowych.

Odstęp S/N powinien wynosić 15-20 dB kiedy słuchaczami są:
- osoby w wieku powyżej 55 lat
- osoby w wieku poniżej 15 lat
- osoby dla których język wykładowy nie jest językiem ojczystym

Zalecane zwiększenie S/N, w przypadku osób starszych niż 55 lat, wynika z fizjologicznego podniesienia progu słyszenia w tym wieku, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży oraz osób słuchających mowy w języku obcym, powodem jest ograniczone słownictwo słuchaczy. Dobra znajomość języka i jego słownictwa pozwala na nieświadome odgadnięcie niedosłyszanej sylaby z kontekstu wyrazu czy całego zdania, a w konsekwencji na dobre zrozumienie całego tekstu, nawet przy wysokim poziomie tła akustycznego czy słyszalnym pogłosie. Jeśli natomiast tekst będzie zawierał sformułowania trudne dla słuchaczy ze względu na ich kompetencje językowe (ale całkowicie dla nich zrozumiałe w piśmie), to uzupełnienie brakujących sylab będzie trudniejsze, wolniejsze i znacznie bardziej absorbujące uwagę.

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education

Tel. + 48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education

Tel. + 48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com