... / Podstawy akustyki / Co to jest dźwiękoizolacyjność? / Izolacja przeciwdźwiękowa - pionowa

Izolacja przeciwdźwiękowa - pionowa

Izolacja przeciwdźwiękowa - pionowa

 
  
 
 
Instalacje techniczne znajdujące się w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a konstrukcyjnym, takie jak rury i wszelkiego rodzaju przewody, często stanowią dodatkowe źródło hałasu. W takim przypadku  do obniżenia hałasu w pomieszczeniu poniżej sufitu do poziomu akceptowalnego można stosować dźwiękoizolacyjny sufit podwieszany.
 
 
WARTOŚCI IZOLACJI PRZECIWDŹWIĘKOWEJ - PIONOWEJ
Wartość laboratoryjna Rw  zgodnie z normą ISO 140-3 i ISO 717-1

Produkt

Wartość Rw

Combison Duo A

32 dB

Combison Duo E

33 dB

Combison Uno A

27 dB

Combison Uno Ds

28 dB

Combison db A

21 dB

W celu określenia poziomu hałasu generowanego przez źródło w przestrzeni nad sufitem podwieszonym należy sprawdzić jaka jest częstotliwość widma izolacji akustycznej sufitu podwieszonego i źródła hałasu.

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com