... / Podstawy akustyki / Dźwiękochłonność / Klasy pochłaniania dźwięku

Klasy pochłaniania dźwięku

Klasy pochłaniania dźwięku

Wykresy pochłaniania przedstawione w tej publikacji pokazują praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, αp, zgodnie z normą międzynarodową EN ISO 11654. Ta sama norma określa pojedynczą wartość pochłaniania dźwięku, αw, oraz klasy pochłaniania dźwięku, które są podawane dla naszych systemów.Functional demands Acoustics 

Klasy pochłaniania dźwięku mają oznaczenie A-E, według którego klasa pochłaniania dźwięku A ma najwyższy poziom absorpcji dźwięku. Wyspecyfikowana całkowita wysokość systemu (c.w.k) musi być zawsze podawana dla danej klasy pochłaniania dźwięku.
Norma ASTM C 423 określa dwie różne pojedyncze wartości, NRC (Noise Reduction Coefficient – Współczynnik redukcji szumu) i SAA (Sound Absorption Average – średnią pochłaniania dźwięku). Obydwie te wartości są obliczane jako średnia w zakresach częstotliwości (250-2000 Hz i 200-2500 Hz odpowiednio).
 

1. Powierzchnia pomieszczenia
2. Całkowita wysokość konstrukcyjna (c.w.k)
3. Absorber dźwięku

 

Wszystkim rodzajom wartości pochłaniania dźwięku i krzywym muszą towarzyszyć liczby, określające ogólną całkowitą wyskość konstrukcyjną (c.w.k.). Wartości pochłaniania dźwięku bez odpowiadających im wartości c.w.k. są nieprzekonujące i nie mogą być używane do porównań.
 
UWAGA: Podane współczynniki pochłaniania dźwięku, jak również własności pożarowe ulegną pogorszeniu, jeżeli nasze wyroby zostaną ponownie pomalowane.
 
 
WARTOŚCI POCHŁANIANIA DŹWIĘKU:
Najwyższa możliwa klasa pochłaniania dźwięku zgodnie ze zgłoszonymi pomiarami absorpcji akustycznej. (Zobacz klasyfikację dla różnych całkowitych wysokości systemu c.w.k w opisie produktu).
 
* Także przy montażu bezpośrednim
 
 Diagram
1. Klasa pochłaniania A
2. Klasa pochłaniania B
3. Klasa pochłaniania C
4. Klasa pochłaniania D
5. Klasa pochłaniania E
6. Nie sklasyfikowano
7. Częstotliwość Hz
8. αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com