... / Vademecum akustyki / Podstawy akustyki / Parametry akustyki wnętrz

Parametry akustyki wnętrz 

Przy projektowaniu akustyki wnętrz ważna jest możliwość jej obiektywnej oceny. W tym celu zdefiniowano szereg mierzalnych parametrów akustycznych. Mogą być one wykorzystane do sformułowania wymagań akustycznych względem poszczególnych pomieszczeń oraz sprawdzenia skuteczności przyjętych rozwiązań projektowych. Oczywiście, najlepiej byłoby dysponować pojedynczym parametrem, który mógłby być użyty do oceny akustyki wszelkich wnętrz. Jednak ludzki słuch jest wielowymiarowy, więc potrzebujemy kilku parametrów przydatnych w różnych sytuacjach.

 • Pogłos

  Przeczytaj definicję pogłosu i posłuchaj różnicy długiego i krótkiego pogłosu.

  Dowiedz się więcej
 • Przejrzystość

  Dowiedz się więcej o przejrzystości mowy i jej odpowiednim brzmieniu.

  Dowiedz się więcej
 • Głośność

  Dowiedz się o głośności dźwięku i wpływie jego odbić w pomieszczenia na poziom dźwięku.

  Dowiedz się więcej
 • Zanik dźwięku wraz z odległością

  Dowiedz się więcej o zaniku dźwięku wraz z odległością oraz o warunkach takich jak komfort i klasa artykulacji (AC).

  Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com