Głośność

Głośność można określić jako subiektywnie odbierany poziom dźwięku. Pomieszczenie pogłosowe daje wyższe poziomy dźwięku niż pomieszczenie z wprowadzonymi materiałami dźwiękochłonnymi.
 
Wysoki poziom

Niski poziom
 
Parametr ten określa, w jakim stopniu dźwięk źródła zostaje wzmocniony w danym pomieszczeniu. Jest to różnica pomiędzy poziomem dźwięku mierzonym w badanym pomieszczeniu a tym, który byłby zmierzony w komorze bezechowej (dla tego samego źródła dźwięku oczywiście).
Głośność pokazuje, jaki wpływ na poziom dźwięku mają jego odbicia w pomieszczeniu.
Strength real room.
 
 
 
Pomieszczenie rzeczywiste
 
 
Komora bezechowa
 
 
Subiektywne atrybuty Obiektywne parametry Oznaczenia Jednostki Obajaśnienia Standard

Głośność

Wzmocnienie

G

dB

Mierzy stopień wzmocnienia dźwięku przez pomieszczenie

ISO 3382-1

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com