... / Podstawy akustyki / Parametry akustyki wnętrz / Zanik dźwięku z odległością

Zanik dźwięku z odległością

Zanik dźwięku z odległością

Poziom dźwięku spada wraz ze zwiększaniem się odległości od jego źródła. Projekt wnętrza (jego kształt, wykończenie powierzchni, meble itp.) wpływa na stopień zaniku dźwięku wraz ze wzrostem odległości.
Mowa z odległości 1 m
Mowa z odległości 4 m
Mowa z odległości 8 m

Do opisu rozprzestrzeniania się dźwięku używa się parametru D2,S . Określa on zanik przestrzenny dźwięku wraz z podwojeniem odległości od źródła, czyli o  ile opada poziom dźwięku we wnętrzu wraz z oddalaniem się od źródła. Jest mierzony w decybelach i przedstawiany jako krzywa zaniku dźwięku w pomieszczeniu.

Inny parametr, Lp,A,S,4m, także mierzony w decybelach,jak wysoki jest poziom dźwięku w odległości 4 m od jego źródła.

 
DL2
 

DLf
 
 
 
Articulation Class
AC to klasyfikacja sufitów w zależności od stopnia zapewnionej prywatności rozmów w biurach otwartych. Metoda ta opiera się na pomiarze zdolności odbijania dźwięków przez sufity użyte nad stanowiskami pracy przedzielonymi ekranami.

Subiektywne atrybuty

Obiektywne parametry

 Oznaczenia

Jednostki

Objaśnienia

Standard

Zanik przestrzenny dźwięku

Stopień zaniku dźwięku wraz z podwoje-niem odległości od źródła

D2,S

dB

Mierzy, jak szybko we wnętrzu następuje zanik dźwięku wraz z odległością.

ISO 14257 33823

Zanik przestrzenny dźwięku na odległości 4 m

Różnica pomiędzy krzywymi zaniku w pomieszczeniu i przestrzeni otwartej

Lp,A,S,4m

dB

Mierzy stopień wzmocnienia dźwięku przez pomieszczenie w różnych odległościach od źródła.

ISO 14257 33823

Zanik przestrzenny dźwięku

KLasa artykulacji mowy

AC

 Index  

Klasyfikacja sufitów w zależności od stopnia zapewnionej prywatności rozmów w biurach otwartych.

ASTM E 1110 (2001)

 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Obejrzyj animacje

Zobacz, jak dźwięk wpływa na ludzi w różnych pomieszczeniach, takich jak biura czy oddziały szpitalne. 

Pokaż

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com