... / Rozwiązania akustyczne / Vademecum akustyki / Słowniczek akustyczny

Słowniczek akustyczny

Słowniczek akustyczny

Akustyka


 
Nauka o dźwięku. W języku potocznym oznacza także sposób, w jaki dźwięki są odbierane w określonym otoczeniu.
 
 

Articulation Class (AC)

Klasyfikacja sufitów podwieszanych zgodnie z ich zdolnością do separacji akustycznej pomiędzy stanowiskami pracy. AC jest liczone na podstawie tłumienia międzystrefowego zgodnie z normą ASTM E-1110.
Articulation Class (AC) sufitu zależy od tłumienia dźwięku pomiędzy stanowiskami pracy, nad którymi jest on zainstalowany. Im większą wartość AC ma sufit zainstalowany w pomieszczeniu, tym większa prywatność na urządzonych w nim stanowiskach pracy. W biurach otwartych zalecamy użycie sufitów podwieszanych o AC > 180. Prywatność jest wymagana przy prowadzeniu poufnych rozmów oraz przy pracach wymagające koncentracji uwagi. 

AC Produkty
200 Master A
190 Master, Ds, E, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A.
180 Focus, Ds, Dg, E, Gedina E

 
 
 

Ceiling Attenuation Class (CAC)

Laboratoryjnie wyznaczony (zgodnie z normą ASTM E 1414) jednoliczbowy wskaźnik tłumienia dźwięku przez sufit podwieszany pomiędzy dwoma pomieszczeniami.
 
 

Czas pogłosu (T lub RT)

Czas, w którym, po wyłączeniu źródła, poziom natężenia dźwięku lub poziom ciśnienia akustycznego zmaleje o 60 dB.
 

Częstotliwość

Wyrażona w Hz (herc) odwrotność okresu drgań liczbowo równa liczbie okresów drgań w ciągu 1s.
 

Dn,f,w (dB)

Wskaźnik ważony znormalizowanej różnicy poziomów ciśnienia akustycznego dla sufitu podwieszanego; jednoliczbowy, określony normą EN ISO 717-1 mierzony zgodnie z normą ISO 140-9.
 
 

Dźwiękochłonność

W prostych słowach dźwiękochłonność oznacza "przejście energii dźwięku w inną formę energii". Im lepszy materiał dźwiękochłonny, tym więcej energii akustycznej ulega przekształceniu w energię cieplną. Dźwiękochłonność określa się współczynnikiem αp lub klasami pochłaniania dźwięku (A-E) zgodnie z EN ISO 11654 lub NRC/SAA zgodnie z ASTM C 423.
 
 

Hałas

Niepożądany dźwięk. Uznanie określonego dźwięku za hałas jest często kwestią indywidualnej percepcji, na przykład może dotyczyć pewnych rodzajów poziomu tła.
 
 

Klasa pochłaniania dźwięku.

Klasyfikacja pochłaniania dźwięku ujęta w klasy od A-E obejmująca 200-5000 Hz zgodnie z normą EN ISO 11654.
 
 

Materiał dźwiękochłonny

Materiał dźwiękochłonny to porowate materiały pochłaniające dźwięk, instalowane głównie na sufitach. Można je również umieszczać na ścianach.
 
 

Poziom tła

Może to być szum pracujących urządzeń wentylacyjnych, odgłosy ruchu ulicznego, dźwięki pochodzące z urządzeń biurowych lub z sąsiednich pomieszczeń.
 
 

Sabine

Fizyk Wallace Clement Sabine (1869-1919) jest autorem znanego wzoru (T=0,16xV/A) pokazującego związek międy czasem pogłosu (T s), kubaturą pomieszczenia (Vm3) i wielkość pochłaniania dźwięku (A m2).
 
 

Spadek zrozumiałości spółgłosek (Alcons)

Jedna z metod obiektywnego pomiaru zrozumiałości mowy. Wielkość (wyrażona w procentach) jest stosunkiem spółgłosek niezrozumiałych do całkowitej ilości spółgłosek nadanych (% AL.cons). W przypadku zrozumiałości mowy słyszalność spółgłosek jest dużo ważniejsza niż samogłosek – jeśli odbiór spółgłosek jest czysty, łatwiejsze jest zrozumienie treści.
 
 

STI

Skrót STI oznacza Speech Transmition Index (wskaźnik przekazywania mowy) i jest mierzony podobnie do RASTI, lecz obejmuje większy zakres częstotliwości (125-8000 Hz).  
 
 

Trzepoczące echo”

Pojawia się, gdy dźwięk odbija się od przeciwległych powierzchni i nieprzyjemnie wibruje uniemożliwiając zrozumienie.
 
 

Wartość RASTI

Wartość RASTI (Rapid Speech Transmission Index) jest obiektywną miarą zrozumiałości mowy, mierzoną poprzez umieszczenie głośnika w miejscu nadawcy. Następnie transmisja dźwięku jest mierzona za pomocą mikrofonów umieszczonych w miejscach odbiorców. Wartości RASTI są podawane w skali od 0 do 1, gdzie 1 jest wynikiem najlepszym.
 
 

Zrozumiałość mowy

W pomieszczeniu o długim czasie pogłosu kolejne słowa docierają do odbiorcy, jeszcze zanim przebrzmią słowa poprzednie, co oznacza, że zrozumiałość mowy jest słaba. I odwrotnie – im krótszy czas pogłosu, tym lepsza zrozumiałość mowy. Na zrozumiałość mowy wpływa również stosunek sygnału do poziomu hałasu w pomieszczeniu, własności akustyczne powierzchni ograniczających pomieszczenie, głos nadawcy i słuch odbiorcy.

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com