Niższy poziom stresu pracowników biura open space – badanie w naturalnych warunkach

 

           

Ecophon i Instytut Badania Stresu w Sztokholmie przeprowadził badanie w istniejącym, funkcjonującym biurze, by sprawdzić jak dźwięk wpływa na pracowników biur typu open-space.

Celem było określenie zależności między rodzajem zastosowanego w biurze sufitu a zdrowiem pracowników, ich produktywnością i stopniem, w jakim przeszkadza im hałas.

Wyniki były jednoznaczne – lepsza akustyka biura znacząco wpłynęła na komfort pracy. Hałas istotnie mniej przeszkadzał w pracy:

 

 • do 16% mniej przeszkadzał hałas z różnych źródeł
 • do 25% mniej przeszkadzał hałas pochodzący z niewielkiej odległości
 • do 21% mniej przeszkadzał hałas  pochodzący z większej odległości
 • o 11% niższy poziom stresu u pracowników

Unikalny plan badania

Badanie jest wyjątkowe z dwóch powodów:

 • Jest to badanie polowe –  przeprowadzone w istniejącym i normlanie funkcjonującym biurze. Większość badań dotyczących dźwięku przeprowadzano do tej pory w warunkach laboratoryjnych,  w pomieszczeniach stworzonych na potrzeby eksperymentu.  Wyniki badania przeprowadzanego w środowisku naturalnym uważa się za bardziej wiarygodne, ponieważ uwzględniają one czynniki psychologiczne*.

 • Badanie przeprowadzono w układzie naprzemiennym


Badanie było podzielone na trzy etapy:

   

O badaniu

Badanie było przeprowadzone na dwóch kondygnacjach  budynku  należącego do ratusza miasta i gminy Sundbyberg niedaleko Sztokholmu.

Dwa piętra były identyczne, z tym samym rozplanowaniem przestrzeni, umeblowaniem, liczbą stanowisk pracy oraz charakterem wykonywanych przez pracowników zadań.

Na suficie pierwotnie zainstalowano tam efektywny sufit akustyczny o wskaźniku prywatności (AC) wynoszącym 190.

151 pracowników wzięło udział w badaniu.

   
     
 

Zdjęcie biura w Sundbyberg. 
Więcej zdjęć
 

 

 

1. Zmiana środowiska akustycznego

Na tydzień przed badaniem bez wiedzy pracowników na obydwu piętrach zmieniono jakość środowiska akustycznego:

 • Na 4 piętrze biurowca istniejące dobre środowisko akustyczne udoskonalono – dodano panele ścienne.

 • Na 5 piętrze połowę istniejącego sufitu dźwiękochłonnego zastąpiono płytami sufitowymi o niskim pochłanianiu dźwięku i słabych właściwościach tłumienia dźwięku mowy (AC=150). 

 

 
 

2. Z lepszych warunków do gorszych. I na odwrót.

Po trzech tygodniach, w weekend, gdy biuro było puste, warunki akustyczne na obydwu piętrach zamieniono.

 • Na 4 piętrze z dotychczas dobrą akustyką, warunki zmieniono na gorsze. Usunięto panele ścienne, a sufit silnie dźwiękochłonny zastąpiono materiałem o gorszych właściwościach.

 • Warunki na 5 piętrze z kolei polepszono – zainstalowano sufit silnie pochłaniający dźwięk i dodano panele ścienne. 

 

3. Powrót do poprzednich warunków

Po trzech tygodniach ponownie zmieniono warunki, co oznacza, że:

 • Na 4 piętrze przywrócono dobre warunki akustyczne.
 • Na 5 piętrze warunki akustyczne pogorszono. 
 


Zasięg hałasu rozmów

W trakcie badania kilka razy mierzono jakość środowiska akustycznego zgodnie z PN-EN-ISO 3382-3. W ten sposób określono promień zakłóceń zrozumiałą mową w biurze w różnych scenariuszach.

 

Badanie pokazało, że  sposób wykończenia wnętrza biura open space – parametry pochłaniania dźwięku przez sufit i część ścian w biurze - ma istotny wpływ na poczucie komfortu pracowników i zauważane przez nich zakłócenia w ciągu dnia. Wykonane pomiary różnych parametrów akustycznych związanych z zasięgiem odgłosu rozmów w biurach open space potwierdziły ocenę pracowników.

 

Sufit lepiej pochłaniający dźwięk i panele ścienne pozwalały uzyskać komfort akustyczny (odgłosy rozmowy o połowę cichsze) w odległości od osoby rozmawiającej o 35% krótszej w porównaniu do biura z sufitem gorzej pochłaniającym dźwięk. 

 Zauważane ogólne zakłócenia

W biurze z sufitem silnie dźwiękochłonnym i panelami ściennymi  pracownikom znacząco mniej przeszkadzał hałas z różnych źródeł w porównaniu do sytuacji, gdy pracowali w biurze z sufitem gorzej pochłaniającym dźwięk i bez paneli ściennych.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro 5

 
Poziom zakłóceń

Badane  okresy


Zakłócenia z niewielkiej odległości

W biurze z sufitem silnie dźwiękochłonnym i panelami ściennymi pracownikom znacząco mniej przeszkadzał hałas pochodzący z niewielkiej odległości w porównaniu do sytuacji, gdy pracowali w biurze z sufitem gorzej pochłaniającym dźwięki i bez paneli ściennych.
Efekt był wyraźniejszy w przypadku pracowników, którym pogorszono warunki akustyczne w biurze.

Środkowy (T2)  słupek oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro 5 

 
Poziom zakłóceń

Badany okresy


Zakłócenia z większej odległości

Hałas pochodzący z większych odległości znacząco mniej przeszkadzał pracownikom w warunkach, gdy w biurze był zamontowany sufit akustyczny i panele ścienne.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro  5 

 

 
Poziom zakłóceń

Badane okresy

 

Postrzegany poziom stresu

Badanie wskazuje, że w lepszych warunkach akustycznych – z  sufitem silnie dźwiękochłonnym i panelami ściennymi  poziom stresu u pracowników jest znacząco mniejszy.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki


 = Piętro 4   = Piętro 5 

 

 
Poziom zakłóceń

Badane okresy

Przeczytaj pełny raport

Badanie przeprowadzono wiosną 2014 roku w biurach  urzędu gminy i miasta Sudbyberg we współpracy z Stress Research Institute w Sztokholmie, pod przewodnictwem dr. Arama Seddigha Wyniki badania opublikowano w “Journal of Environmental Psychology” we wrześniu 2015.

Przeczytaj i pobierz pełen raport na www.sciencedirect.com

         
   

 

Instytut Badania Stresu (Stress Research Institute) zajmuje się zagadnieniami związanymi ze stresem, snem i zdrowiem.

Jest częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Sztokholmskiego. 

 

   

 
*Dr Nigel Oseland  jeden z uznanych konsultantów środowisk pracy, zajmujący się ostatnio psychoakustyką, sprawdzał jak dźwięk wpływa na ludzi pracujących w biurze typu open space. Jego badanie studies of psycoacoustics pokazało,  że czynniki psychologiczne mają nawet większy wpływ niż fizyczna charakterystyka dźwięku.

Dlatego środowisko akustyczne i efekty zmiany akustyki powinny być badane i mierzone w faktycznie istniejących biurach.
W innym przypadku istnieje ryzyko pominięcia czynników, które mają największe znaczenie.
 

 

 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Klasa artykulacji (AC)

Dowiedz się, jak wartość AC sufitu akustycznego wpływa na biuro open space.

Obejrzyj animację

Zielona strategia projektowania akustyki

Zrównoważone rozwiązania dla akustyki biur.

Obejrzyj film

biura open space

Odkryj nasze rozwiąznia dla biur typy opne space. 

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com