Niższy poziom stresu wg badań rzeczywistych

 

           

Ecophon i Instytut Badania Stresu w Sztokholmie przeprowadził badanie w istniejącym, normalnie funkcjonującym biurze, by sprawdzić jak dźwięk wpływa na pracowników biur typu open-space.

Celem było określenie zależności między rodzajem zastosowanego w biurze sufitu a zdrowiem pracowników, ich produktywnością i odbieranymi przez nich zakłóceniami w pracy.  

Rezultat był oczywisty – lepsze środowisko pracy znacznie wpłynęło na efektywność pracy: 

 

 • do 16% mniej ogólnych zakłóceń
 • do 25% mniej zakłóceń pochodzących z niewielkiej odległości
 • do 21% mniej zakłóceń pochodzących z większej odległości
 • do 11% niższy poziom stresu

Wyjątkowa konfiguracja

Badanie było oryginalne z dwóch powodów:

 • Było to badanie polowe –  przeprowadzone w istniejącym i normlanie funkcjonującym biurze. Większość badań dotyczących dźwięku przeprowadzano do tej pory w warunkach laboratoryjnych,  w pomieszczeniach stworzonych na potrzeby eksperymentu.  Wyniki badania przeprowadzanego w środowisku naturalnym uważa się zwykle za bardziej wiarygodne, ponieważ uwzględniają czynniki psychologiczne*.

 • Badanie przeprowadzono w układzie naprzemiennym


Badanie było podzielone na trzy etapy::

   

O badaniu

Badanie było przeprowadzone ma dówch kondygnacjach  budynku i  należały do ratusza miasta i gminy Sundbyberg niedaleko Sztokholmu.

Dwa piętra były identyczne, z tym samym rozplanowaniem przestrzeni, umeblowaniem, liczbą stanowisk pracy oraz charakterem wykonywanych przez pracowników zadań.

Na suficie pierwotnie zainstalowano tam efektywny sufit akustyczny o wskaźniku prywatności (AC) wynoszącym 190

151 pracowników wzięło udział w badaniu.

   
     
 

Zdjęcie z biura Sundbyberg. 
Więcej zdjęć
 

 

 

1. Zmiana środowiska akustycznego

Na tydzień przed badaniem bez wiedzy pracowników na obydwu piętrach zmieniono jakość środowiska akustycznego:

 • Na 4 piętrze biurowca dobre środowisko akustyczne udoskonalono – dodano panele ścienne.

 • Na 5 piętrze połowę istniejącego sufitu dźwiękochłonnego zastąpiono płytami sufitowymi o niskim pochłanianiu oraz niewielką możliwością ograniczania propagacji dźwięku mowy (AC=150). 

 

 
 

2. Z lepszych warunków do gorszych. I na odwrót.

Po trzech tygodniach, w weekend, gdy biuro było puste, warunki akustyczne na obydwu piętrach zamieniono.

 • Na 4 piętrze z dotychczas dobrą akustykę, warunki zmieniono na gorsze. Usunięto panele ścienne, a sufit silnie dźwiękochłonny zastąpiono materiałem o gorszych właściwościach.

 • Warunki na 5 piętrze z kolei polepszono – zainstalowano sufit silnie pochłaniający i dodano panele ścienne. 

 

3. Powrót do poprzednich warunków

Po trzech tygodniach ponownie zmieniono warunki, co oznacza, że:

 • Na 4 piętrze przywrócono dobre warunki akustyczne.
 • Na 5 piętrze warunki akustyczne pogorszono. 
 


Dystans komfortu

W trakcie badania jakość środowiska akustycznego mierzono kilka razy zgodnie z PN-EN-ISO 3382-3. W ten sposób określono promień zakłóceń mową w biurze.

 

Badania wykazały, że  środowisko akustyczne ma bardzo duży wpływ na pracowników biur na planie otwartym.  W kontekście dystansu komfortu zaobserwowano znaczące różnice tego, jak dotyczące rozprzestrzeniania się mowy: 

Lepszy dystans komfortu o 35% w warunkach z lepszą akustyką. 

 Postrzegane ogólne zakłócenia w pracy 

Lepsze warunki akustyczne biura prowadzą do zmniejszenia liczby postrzeganych zakłóceń w pracy. Ten sam schemat zaobserwowano na obydwu piętrach.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro 5

 
Poziom zakłóceń

Badane  okresy


Postrzegane zakłócenia z niewielkiej

Lepsze warunki akustyczne prowadzą do mniejszej liczby postrzeganych zakłóceń z niewielkiej odległości. Taki schemat zaobserwowano w obydwu przypadkach,
jednak różniły się one wielkością efektu.

Środkowy (T2)  słupek oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro 5 

 
Poziom zakłóceń

Badany okresy


Postrzegane zakłócenia z większej odległości

Lepsze warunki akustyczne prowadzą do mniejszej liczby postrzeganych zakłóceń z większej odległości.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki akustyczne.


 = Piętro 4   = Piętro  5 

 

 
Poziom zakłóceń

Badane okresy

 

Postrzegany poziom stresu

Badanie wskazuje, że w lepszych warunkach akustycznych postrzegany poziom stresu jest znacznie mniejszy.

Środkowy słupek (T2) oznacza polepszone,
a potem pogorszone warunki


 = Piętro 4   = Piętro 5 

 

 
Poziom zakłóceń

Badane okresy

Przeczytaj pełny raport

Badanie przeprowadzono wiosną 2014 roku w biurach  urzędu gminy i miasta Sudbyberg we współpracy z Stress Research Institute w Sztokholmie, pod przewodnictwem dr. Arama Seddigha Wyniki badania opublikowano  w “Journal of Environmental Psychology” we wrześniu 2015.

Przeczytaj i pobierz pełen raport na www.sciencedirect.com

         
   

 

Instytut Badania Stresu (Stress Research Institute) zajmuje się zagadnieniami związanymi ze stresem, snem i zdrowiem.

Jest częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Sztokholmskiego. 

 

   

 
*Dr Nigel Oseland  jeden z uznanych konsultantów środowisk pracy, zajmujący się ostatnio psychoakustyką, sprawdzał jak dźwięk wpływa na ludzi pracujących w biurze typu open space. Jego badanie studies of psycoacoustics pokazało,  że czynniki psychologiczne mają nawet większy wpływ niż fizyczna charakterystyka dźwięku.

Dlatego środowisko akustyczne i efekty zmiany akustyki powinny być badane i mierzone w faktycznie istniejących biurach.
W innym przypadku istnieje ryzyko pominięcia czynników, które mają największe znaczenie.
 

 

 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Klasa artykulacji (AC)

Dowiedz się, jak wartość AC sufitu akustycznego wpływa na biuro open space.

Obejrzyj animację

Zielona strategia projektowania akustyki

Zrównoważone rozwiązania dla akustyki biur.

Obejrzyj film

biura open space

Odkryj nasze rozwiąznia dla biur typy opne space. 

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com