... / Rozwiązania akustyczne / Biuro / Nieformalne spotkania

Nieformalne spotkania

Najczęściej nieformalne spotkania mają miejsce w kantynach i przestrzeniach wspólnych, w tym w tzw. „break out areas”. Są to najczęściej przestrzenie o dużej powierzchni i wysokości. Przebywa tam wiele osób jednocześnie, które rozmawiają, jedzą. Oznacza to, że na hałas w tych pomieszczeniach składają się odgłosy rozmów, ale także odstawianych naczyń i sztućców oraz przechodzących obok osób.

Wyzwanie: 

Najważniejsze jest ograniczenie poziomu hałasu i jego eskalacji, tak by ludzie rozmawiający nie byli zmuszeni mówić głośniej, żeby się nawzajem słyszeć. Wysokie natężenie poziomu dźwięku może powodować także propagacje hałasu do innych części biura.

Rozwiązanie: 

Pokrycie materiałem dźwiękochłonnym możliwie dużej powierzchni sufitu oraz określonych fragmentów ścian. Jeśli strefy nieformalnych spotkań sąsiadują ze stanowiskami pracy, rekomendowane jest użycie wolnostojących ekranów dźwiękochłonnych, które zapobiegają propagacji dźwięków bezpośrednich. Warto przemyśleć lokalizację stref nieformalnych spotkań, tak by nie znajdowały się zbyt blisko miejsc, gdzie wykonuje się pracę wymagającą koncentracji.

Do uwzględnienia:

Jeśli strefa nieformalnych spotkań/odpoczynku jest częścią biura na planie otwartym, stosują się do niej zalecenia polskiej normy PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach”.  Dla biur na planie otwartym  norma określa minimalną chłonność akustyczną pomieszczenia. Powinna ona wynosić, w odniesieniu do m2 powierzchni (A/S )= 1,1. Dotyczy to każdego z trzech pasm częstotliwości: 500, 1000 i 2000 Hz.

Kalkulator chłonności akustycznej>>

Masz pytanie odnośnie akustyki biur open space?

Rekomendowane produkty:

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com 

     

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com