... / Rozwiązania akustyczne / Biuro / Praca w skupieniu

Praca w skupieniu

Każdy z nas ma czasami do wykonania zadania, które wymagają koncentracji i warunków, w których inne osoby nie przeszkadzają nam. Obecnie coraz mniej osób pracuje w osobnych pokojach, stąd ważne jest, by w biurze zapewnić specjalne przestrzenie lub pomieszczenia do pracy wymagającej koncentracji i ciszy. Czasami takie pomieszczenia lub strefy wykorzystywane są także do dłuższych rozmów telefonicznych, telekonferencji i spotkań.

Wyzwanie: 

Wyeliminowanie poziomych odbić dźwięku między ścianami, zwiększenie przejrzystości mowy oraz zapewnienie poufności.

Rozwiązanie: 

Sufit dźwiękochłonny i panele akustyczne przynajmniej na jednej ze ścian. W przypadku pomieszczeń zamkniętych należy zadbać także o dźwiękoizolacyjność ścian.

Do uwzględnienia:

Jeśli w pokoju cichej pracy odbywają się także spotkania i telekonferencje,  należy zadbać o odpowiednio krótki czas pogłosu. Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” dla sal spotkań określa maksymalny czas pogłosu. W przypadku pomieszczenia o kubaturze mniejszej niż 500m3 czas pogłosu powinien wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W przypadku jednak pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu.

Masz pytanie odnośnie akustyki biur i normy?

Rekomendowane produkty:

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com 

     

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com