... / Biuro / Powiązane informacje / IAQ in the office

IAQ in the office

Niska jakość powietrza* może negatywnie wpływać na tempo pracy i zwiększyć ilość popełnianych błędów.

Badania przeprowadzone na grupie dorosłych osób wykonujących symulowaną pracę biurową dostarczają kolejnych informacji na temat wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na wydajność pracy. Zgodnie z ich wynikami zanieczyszczenie powietrza spowodowane emisjami z powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, mebli i wyposażenia biurowego sprawia, że ludzie wydychają mniej CO2.

Może to oznaczać jedną z dwóch rzeczy:

  • Jest to konsekwencja obniżonej aktywności metabolicznej będącej następstwem mniejszej motywacji do pracy w zanieczyszczonym powietrzu.
  • Albo skutek zmian fizjologicznych prowadzących do nieefektywnej wymiany gazowej w płucach podczas oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Powoduje to większe stężenie dwutlenku węgla we krwi. Uważa się, że ten mechanizm może być przyczyną bólów głowy i trudności z koncentracją.

Liczne badania wykazały wpływ jakości powietrza na wydajność pracy biurowej. W ramach jednego z nich połączono wyniki szeregu innych badań, co pozwoliło wykazać, że wydajność pracy biurowej zwiększa się liniowo, proporcjonalnie do liczby osób uznających jakość powietrza za dopuszczalną (po wejściu do pomieszczenia):

Dziesięcioprocentowa redukcja liczby osób niezadowolonych z jakości powietrza odpowiada wzrostowi wydajności pracy biurowej o 1%.

*spowodowana emisjami np. z materiałów budowlanych lub w wyniku niewystarczającej wentylacji

acoustic solutions for Offices 

 

*either due to emissions from e.g. construction products or due to low ventilation rate

 

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com 

     

produktów Ecophon z wełny szklanej trzeciej generacji spełnia wymogi francuskiej normy dotyczącej emisji lotnych związków organicznych, klasa A+.

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Skontaktuj się z nami

 

Magda Szubert

Concept Developer Office Environments

Tel. +48 602 421 100

E-mail: magda.szubert@saint-gobain.com