... / Edukacja / Powiązane informacje / Activity Based Acoustic Design w edukacji

Activity Based Acoustic Design w edukacji

Z myślą o tworzeniu przestrzeni, w których ludzie mogą jak najlepiej realizować swoje zadania, Ecophon opracował koncepcję Activity Based Acoustic Design.

Activity Based Acoustic Design polega na określeniu potrzeb wynikających z wymogów funkcjonalnych oraz oczekiwań, kompetencji i możliwości użytkowników i dopasowaniu do tych potrzeb akustyki pomieszczenia.

Praktycznie oznacza to określenie potrzeb z trzech perspektyw – funkcja, użytkownicy i pomieszczenie


Podczas projektowania odpowiedniego budynku na cele edukacyjne należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Jako że edukacja opiera się głównie na nauce i nauczaniu, dwiema głównymi grupami docelowymi są uczniowie i nauczyciele. Te dwie grupy wykonują odmienne czynności, które wymagają różnych rozwiązań akustycznych.

By pomóc w tworzeniu optymalnego środowiska akustycznego na potrzeby edukacji, opracowaliśmy listę pytań dotyczącą poszczególnych zajęć, osób i pomieszczeń. Po rozważeniu poniższych kwestii będziesz gotów wybrać rozwiązanie akustyczne odpowiednio dobrane do Twoich potrzeb.

 

Funkcja

Zacznij od określenia, jaka funkcję będzie pełniło pomieszczenie.

 • Czym będę zajmować się uczniowie i nauczyciele w danym pomieszczeniu? 
 • Czy będą to lekcje prowadzone w formie wykładu?
 • Czy raczej praca w grupach? 
 • Będzie głośno? 
 • Może będą używane jakieś głośne urządzenia? 
 • Jak intensywna będzie komunikacja słowna?

Użytkownicy

Należy wziąć pod uwagę kto będzie użytkownikiem danego pomieszczenia. 

 • Kim będą?  Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. 
 • Jak wiele osób?
 • W jakim wieku?
 • Czy będą wśród nich niedosłyszący a może nadwrażliwi na dźwięk? 
 • Czy będą osoby mające kłopoty z nauką?

Pomieszczenie

Ostatecznie, należy skupić się na samym budynku.

 • Duże czy małe pomieszczenie? 
 • Gdzie jest usytuowane w budynku, w sąsiedztwie jakich pomieszczeń? 
 • Czy będzie wykończone twardymi materiałami? 
 • Czy jest wentylacja mechaniczna lub hałaśliwe urządzenia?

Znajdź najlepsze rozwiązanie akustyczne dla placówek edukacyjnych

 

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com 

     

Broszura

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach akustycznych dla pomieszczeń obiektów edukacyjnych w naszej broszurze.

Pobierz

Rozwiązania akustyczne

Znajdź najlepsze rozwiązanie akustyczne do różnych pomieszczeń.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 


Mikołaj Jarosz

Concept Developer Education/ Specjalista ds. Akustyki

Tel. +48 602 421 104

E-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com