... / Służba zdrowia / Powiązane informacje / IAQ and healthcare

Jakość powietrza w pomieszczeniach słuzby zdrowia

Jakość powietrza w pomieszczeniach opieki medycznej ma ogromne znaczenie dla kształtowania dobrego środowiska wewnętrznego, które będzie sprzyjać efektywnej pracy personelu, odpoczynkowi pacjentów i ich powrotowi do zdrowia.

Staff and patioents within healthcare

Służba zdrowia ponosi dużą odpowiedzialność za opiekę nad pacjentami i ich rekonwalescencję. Jakość powietrza w pomieszczeniach szpitali powinna być przedmiotem wielkiej uwagi osób zarządzających obiektami opieki medycznej. Ma ona znaczenie nie tylko dla tworzenia środowiska sprzyjającego leczeniu pacjentów, ale także dla zapewnienia odpowiedniego środowiska pracy personelowi medycznemu.

Ważne, aby pracownicy służby zdrowia mogli prawidłowo funkcjonować i podejmować trudne decyzje. Natomiast pacjenci powinni znajdować się w otoczeniu, w którym czują się bezpiecznie i w którym mogą wypoczywać, spać oraz powracać do zdrowia.

Badania przeprowadzone w biurach i szkołach dostarczają dodatkowych informacji na temat wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na osiągane wyniki. W szeregu badań odkryto związek między jakością powietrza a wydajnością pracy biurowej.

Zła jakość powietrza (spowodowana emisjami, na przykład z materiałów budowlanych, albo też niskim współczynnikiem wentylacji) może spowolnić tempo pracy i zwiększyć liczbę błędów podczas jej wykonywania.

W przypadku służby zdrowia tym bardziej istotne jest, aby personel medyczny nie odczuwał skutków złej jakości powietrza w pomieszczeniach.

 

Rozwiązania akustyczne dla pomieszczeń służby zdrowia 

 

Skontaktuj się z nami

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

produktów Ecophon z wełny szklanej trzeciej generacji spełnia wymogi francuskiej normy dotyczącej emisji lotnych związków organicznych, klasa A+.

Jakość powietrza w pomieszczeniach

Skontaktuj się z nami

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>