Wejścia

Serdeczne powitanie i łatwa orientacja

Strefa wejściowa i recepcja placówki powinna sprawiać przyjazne, uspokajające wrażenie i umożliwiać wygodną komunikację. Pacjenci i personel powinni móc z łatwością się przemieszczać, rozmawiać, zadawać pytania i czekać na udzielenie pomocy, a zastosowane rozwiązania powinny ułatwiać orientację w przestrzeni.
Jednak zaniedbanie kwestii związanych z akustyką może zniweczyć cały efekt i sprawić, że pierwsze wrażenie pacjentów po wejściu do budynku będzie negatywne. Odbicie dźwięku od powierzchni wykonanych z twardych materiałów wywołuje pogłos i powoduje narastanie hałasu. 

Wyzwanie

 

  • Przeciwdziałanie eskalacji poziomu dźwięku
  • Ograniczenie pogłosu
  • Zapewnienie prywatności przy recepcji
  • Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się dźwięku do innych stref budynku

 

Rozwiązanie

 

 

  • Pokrycie możliwie największej powierzchni sufitu i ścian materiałami dźwiękochłonnymi
  • Oddzielenie pomieszczeń o dużym natężeniu dźwięku

 

Do uwzględnienia

Produkty rekomendowane do recepcji

Skontaktuj się z nami

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Broszura

Więcej pomocnych faktów i informacji w broszurze " Lepsza opieka medyczna z Activity Based Acoustic Design"

Pobierz

Skontaktuj się z nami

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>