A-viktning

Ett vanligt förekommande filter för allmänna bullermätningar. Det simulerar örats känslighet för olika frekvenser vid lägre ljudnivåer.