Absorptionsklass

Indelning av ljudabsorbenter i klasserna A–E, enligt EN ISO 11654. A är den högsta klassen.