Akustik

Akustik är termen för läran om ljud och hur ljud uppfattas. Ordet akustik kommer från grekiskans akoustikos (”om hörandet”) och akouo (”att höra”). Området akustik är uppdelat i flera specialområden.