Luftflödesmotstånd

Ett poröst materials motstånd mot luft som flödar genom det. Mäts som skillnaden i tryck mellan materialets två ytor, dividerat med luftflödets hastighet.